Tematyka spotkań w roku 2006

05.01.2006 ks. bp dr Stefan Cichy
Spotkanie opłatkowe - z Mszą świętą i homilią
    czytaj »»

02.02.2006 prof. dr hab. Włodzimierz Mokry
„Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie"
    czytaj wykład »»        czytaj artykuł »»

06.02.2006 Andrzej Gwiazda
„IV Rzeczpospolita – szanse i zagrożenia"
    czytaj »»

16.03.2006 o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM
„Piotr z Cezarei Filipowej i Piotr naszych czasów"
    czytaj »»

30.03.2006 o. dr Tadeusz Słotwiński OFM
„Modlitwa w szkole Jezusa"
Po wykładzie prezentacja książki o Duszpasterstwie pt. Rozjaśnić serca.
    czytaj »»

27.04.2006 ks. dr Henryk Kietliński SAC
„Ojcu Świętemu się nie odmawia, czyli o pallotyńskiej ewangelizacji narodów"
    czytaj wykład »»

14.05.2006 Adam Lipiński
„Trudne rozmowy koalicyjne"
    czytaj »»

08.06.2006 ks. Waldemar Wesołowski
„Reklama telewizyjna a dzieci"
    czytaj »»

21.09.2006 ks. bp dr Stefan Regmunt
„Religijność i moralność w aspekcie psychologicznym"
    czytaj »»

19.10.2006 ks. dr Józef Lisowski
„Procedura beatyfikacyjna w odniesieniu do osoby sługi Bożego Jana Pawła II"
    czytaj »»

06.11.2006 Elżbieta Witek
„Polska przed wyborami samorządowymi"

13.11.2006 Tomasz Gabiś
„Prawica europejska o jedności Europy"
    czytaj »»

14.12.2006 o. dr Błażej Bernard Kurowski OFM
„Polscy misjonarze na Sachalinie"
    czytaj »»     czytaj »»

 

Tematyka spotkań w roku 2005

06.01.2005 Józef Tomasz Juros
„Historia rodu Juros"

03.02.2005 o. dr hab. Bonawentura Smolka OFM
Cykl „Personalizm" :„Personalizm polityczny"

03.03.2005 ks. dr Jan Pazgan
„Ikona jako język mistyczny chrześcijan"

12.04.2005 o. dr Wacław Stanisław Chomik OFM
„Etos pracy ludzkiej"
Jubileusz 15-lecia, z udziałem ks. bp. Tadeusza Rybaka-Biskupa Legnickiego.

28.04.2005 ks. dr Henryk Kietliński SAC
„Wspomnienia pallotyna o Janie Pawle II"

19.05.2005 Konrad Szymański
„Polska polityka w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania"

30.05.2005 ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski
„Bajeczny świat apokryfów"
   czytaj wywiad »»

16.06.2005 o. dr hab. Franciszek Rosiński OFM
„Ewolucja człowieka a Biblia"

29.09.2005 ks. bp dr Stefan Regmunt
„Kościół i duszpasterstwo powołań w Polsce"

26.10.2005 Barbara Maksymowicz
„Umowa Poczdamska a problem przesiedleń – roszczenia niemieckich związków przesiedleńczych"
   czytaj artykuł »»

23.11.2005 Maria Kominek Ops
„O sądzie ostatecznym i tolerancji"

15.12.2005 o. dr hab. Franciszek Rosiński OFM
„Boże Narodzenie w historii i tradycji ludowej"

« 1 4 5 6 7 8 9 10 »

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl