Walczyć ze spłyceniem, pracować dla głębi

   Gościem 311. spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, był franciszkanin, o. Wacław S. Chomik. Zakonnik podjął próbę teologiczno-moralnej interpretacji pojęcia wolności jako daru i zadania.

   W jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w całym kraju a także poza jego granicami, odbywają się patriotyczne uroczystości, spotkania, odczyty i prelekcje. Wiele z nich nawiązuje do pojęcia wolności, jako niezbywalnego prawa każdego narodu. Pojęcia niepodległości i wolności były też tematem wystąpienia o. Wacława S. Chomika.

Czytaj całość »»

 

By zachować w pamięciZależało mi szczególnie na tym by podkreślić obecność
księcia Henryka Pobożnego, zwłaszcza na ziemi legnickiej,
bo zaistniał tu w sposób szczególny, przez swoją męczeńską śmierć.
KJ 11.10.2018. 22:32
ks. dr Stanisław Szupieńko © JK   Duża i nie do końca przebadana ilość materiału ikonograficznego dotycząca postaci księcia Henryka Pobożnego, pochodząca z wielu epok może badaczowi posunąć tylko jedno myśl, że mimo zmian jakie zachodziły na Dolnym Śląsku, utrwalanie pamięci o jego męczeńskiej śmierci było ważnym oraz symbolicznym wydarzeniem dla zamieszkujących Śląsk katolików i protestantów.

Czytaj całość »»

 

Książę bez twarzy

   Do dziś nie wiemy, jak naprawdę wyglądał Henryk II Pobożny. Fakt, że przez osiem wieków przedstawiano jednak jego wizerunek, najlepiej świadczy, jak silna była pamięć o tym władcy.

[image]Wykład ks. dr. Szupieńki był jedyną jak na razie syntezą wiedzy na temat wizerunków syna Jadwigi
Śląskiej, jakie powstały na przestrzeni ostatnich 800 lat © Zdjęcie z archiwum DLP ’90 w Legnicy

Czytaj całość »»

 

Z „Rodłem” w XXI wiek

   Podczas 309. spotkania członków i sympatyków Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90, Tadeusz Szczyrbak wygłosił wykład pt. "Aktualność Prawd Polaków spod znaku Rodła w XXI wieku".

[image]
Tadeusz Szczyrbak jest prezesem Rodziny Rodła we Wrocławiu, osobą od wielu lat
zaangażowaną w rozpowszechnianie w Polsce idei Rodła. Roman Tomczak /Foto Gość

Czytaj całość »»

 

Aktualność Prawd Polaków spod Znaku Rodła w XXI wieku

Wstęp
   Szerzej rozumiana „myśl zachodnia” stoi nieco na uboczu dzisiejszych zainteresowań historyków, publicystów, samorządowców czy polityków. Tymczasem polski interes narodowy powinien być ukierunkowany na pełne zagospodarowanie ziem polskich, które po konferencji poczdamskiej zostały przyznane państwu polskiemu. Zagospodarowanie także w wymiarze historycznym i edukacyjnym skierowane do Polaków, którzy powinni często odrabiać zadanie domowe związane z brakiem elementarnej wiedzy o przeszłości miejsca ich zamieszkiwania. W trakcie przygotowań do wystąpienia oparłem się na literaturze, która jest powszechnie dostępna i stanowi np. wyposażenie mojej domowej biblioteki. Mam tu na myśli przede wszystkim dzieła ukazujące się w minionym ustroju. Bardzo przydatne okazały się również źródła z lat 30-tych XX wieku, które kiedyś otrzymałem od zaprzyjaźnionych Rodłaków. Zwłaszcza numer „Polaka w Niemczech” z kwietnia 1938 roku jest nieocenioną skarbnicą materiałów związanych z Kongresem Berlińskim.

Czytaj całość »»

« 1 2 3 4 5 6 »

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl