Mściciel bez nienawiści

   – Historycznie można poprowadzić prostą linię od Henryka Pobożnego do Józefa Piłsudskiego. Biegnie ona biografiami ludzi, którzy poświęcili swoje życie w obronie naszego kraju, wiary i cywilizacji – mówił Tomasz Łysiak.

   Pisarz (autor np. "Psów Tartaru"), scenarzysta filmowy (m.in. powstającego filmu "Legiony"), publicysta i współzałożyciel Bractwa Henryka Pobożnego, kolejny raz był gościem Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90. Spotkanie 18 lutego, zorganizowane jak zwykle w klasztorze franciszkanów przy ul. Rataja, rozpoczęła Msza św. w intencji narodu polskiego, "aby dążył do pojednania i zgody". Mottem spotkania były słowa Piłsudskiego wypowiedziane w styczniu 1920 r., zdaniem organizatorów spotkania – nadal aktualne: "Jednym z przekleństw naszego życia jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy".

Czytaj całość »»

 

Ewangelicy w Legnicy w dobie 500 lat Reformacji

Początki i idea Reformacji
   Aby podjąć się rozważań na temat świadectwa i dziedzictwa Reformacji na Śląsku, należałoby krótko wspomnieć o idei i początkach tego dzieła i procesu odnowy Kościoła, którego jednym z inicjatorów był augustiański mnich Marcin Luter. celowo mówię o nim jako o jednym z wielu. Bo choć rzeczywiście jemu przypisuje się przybicie do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez 31 października 1517 roku, choć jego uznaje się powszechnie za Ojca Reformacji i absolutnie nie chcę w żaden sposób tych jego dokonań umniejszać. Lecz warto, mówiąc o początkach Reformacji wspomnieć również, że inicjatorów tego wielkiego projektu było wielu. Luter nie był pierwszym, który publicznie wyraził swój sprzeciw ówczesnym działaniom Kościoła. Wiek wcześniej do publicznej dysputy przystąpił Jan Hus, który również zachęcał do powrotu ku źródłom, do głoszenia czystej nauki Pisma Świętego, do wzorców pierwszego chrześcijańskiego kościoła, nie do kształtowania urzędu kościelnego, hierarchii, układów, zależności, do mieszania się w politykę. Jego głos śmiem twierdzić wcale nie został obojętny. Bo choć wiemy, że Hus zostaje oficjalnie przez sobór w Konstancji potępiony i wydany na stos, gdzie w strasznych męczarniach umiera.

Czytaj całość »»

 

Poranek z Pobożnym, wieczór z Piłsudskim

    U legnickich franciszkanów jednego dnia odbyły się dwa ważne spotkania inteligencji katolickiej. Najpierw spotkali się członkowie Bractwa Henryka Pobożnego, później Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90.

Czytaj całość »»

 

O Odrowążach i reformacji

[image]   Gościem 294. spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 był prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek (na zdjęciu), historyk literatury, kultury i oświaty, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na wielu uniwersytetach zagranicznych, znany obrońca polskości Śląska.
   Prof. Marek przygotował i wygłosił wykład "Święty Jacek i inni wielcy Odrowążowie". Była to już siódma prelekcja, jaką ten uczony wygłosił przed członkami i sympatykami DLP'90. Wcześniej w swoich wystąpieniach skupiał się m.in. na historii i współczesności Śląska, a ostatnio przedstawił także barwny opis księcia Henryka Pobożnego i jego małżonki, księżnej Anny.

Czytaj całość »»

 

Spotkanie z młodzieżą KLO i I LO

   31 stycznia 2017 r. prof. Franciszek Antoni Marek spotkał się z młodzieżą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu, a następnie z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Młodzież tych szkół wysłuchała prelekcji profesora o św. Jacku i innych wielkich Odrowążach.

Czytaj całość »»

« 1 2 3 4 5 6 »

(c) 2006-2016 http://www.dlp90.pl