Opłatek i życzenia noworoczne DLP '90 w Legnicy

   W klasztorze braci mniejszych w Legnicy, dnia 5 stycznia 2006 r., legnickie Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 uczestniczyło we Mszy św., której intencją było uproszenie w Nowym Roku Bożego błogosławieństwa dla wspólnoty i przyjaciół. Liturgii przewodniczył J. E. ks. bp dr Stefan Cichy, Biskup Legnicki. Po Mszy św. dzielono się opłatkiem i wyrażano życzenia noworoczne.

[image]
[image]
[image]
[image]


■ Foto: DLP'90 Legnica

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl