Na co chorują lekarze?

   Pierwszy dzień marca legnickie Duszpasterstwo Ludzi Pracy poświęciło problemowi korupcji w służbie zdrowia.

[image]
   Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył przełożony klasztoru Braci Mniejszych w Legnicy, ks. Tobiasz Fiećko. Mszę odprawiano w intencji lekarzy, by z szacunkiem traktowali ludzkie życie i jego świętości. Gości przywitał i wprowadził w temat przewodniczący Kapituły DLP ’90 mecenas Stanisław Andrzej Potycz. Wykład poprowadził senator RP Rafał Ślusarz, polityk i lekarz.


   W siedzibie klasztoru oo. Franciszkanów w Legnicy, tradycyjnym miejscu spotkań DLP ’90, zjawiło się wiele osób. Zainteresowanie spotkaniem było tym większe, że jego motyw przewodni ma odzwierciedlenie w toczącej się w kraju dyskusji o zasięgu korupcji w służbie zdrowia. – Przygotowując się do tego wykładu, nie miałem jeszcze pojęcia, że odbędzie się on w czasie, kiedy na jaw wyszła jedna z największych afer łapówkarskich w Polsce – powiedział na wstępie senator Ślusarz.
   Jaka jest geneza i przyczyny korupcji wśród lekarzy czy personelu medycznego? Czy istnieją realne sposoby, aby zahamować ten wstydliwy problem, mający bardzo często legitymację społecznej akceptacji? Problem, który niczym złośliwy nowotwór zakorzenił się w żywej tkance środowiska medycznego. Na te i szereg podobnych wątpliwości odpowiadał obecnym podczas spotkania senator.
   Po prelekcji zebranym odczytany został apel, skierowany do Sejmu RP, zawierający żądanie wzmocnienia prawa człowieka do życia, tak aby obejmowało ono ochronę od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Każdy, kto solidaryzował się z tym żądaniem, mógł wyrazić to swoim podpisem złożonym pod apelem.

■ Roman Tomczak - GOŚĆ NIEDZIELNY nr 10(76) z 11.03.2007

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl