Sumienny polityk

   Gościem DLP ’90 oraz klasztoru franciszkanów w Legnicy był ks. prof. Helmut Juros, salwatorianin. Spotkanie odbyło w środę 4 lipca, w 10. rocznicę śmierci jego brata – dr. Pawła Jurosa.

   Ks. prof. Helmut Juros odprawił najpierw Mszę św. w intencji zmarłego, po czym wygłosił wykład o inspirującym tytule „Sumienie polityczne”.

[image]
   Ks. prof. Helmut Juros podczas swojego piątego wykładu w legnickim
   klasztorze franciszkanów mówił o sumieniu w polityce


   Wspominany w 10. rocznicę swojej śmierci Paweł Juros był znanym w Legnicy lekarzem, radnym oraz senatorem RP. Jak podkreślił podczas spotkania Stanisław Andrzej Potycz, przewodniczący Kapituły DLP ’90 w Legnicy, był człowiekiem znanym z nieskazitelnej uczciwości i zacnego serca. – Stanisław Obertaniec mówił nad trumną Pawła Jurosa, że oddawali mu szacunek nie tylko elegancko ubrani, ale także ci, których w nocy na ulicy nie chcielibyśmy spotkać – mówił do zebranych Stanisław A. Potycz. O postaci Pawła Jurosa przypomina fundacja jego imienia, założona przez rodzinę zmarłego, której prezesem zarządu jest dr Dorota Czudowska.
   Ks. prof. Helmut Juros już czwarty raz został zaproszony do kaplicy franciszkanów w Legnicy przez DLP ’90. Wygłoszone w latach 1998–2003 konferencje traktowały o etyce, polityce europejskiej, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej czy chrześcijańskiej tożsamości Europy. Środowy wykład prelegent poświęcił sumieniu, czyli temu, co w polityce jest raczej mało popularne. – Należy pamiętać, słuchając słów naszego prelegenta, że politykiem, który zawsze postępował zgodnie z sumieniem i zasadami wiary, był dr Paweł Juros – przypomniał zebranym Stanisław A. Potycz.
   W czasie wykładu ks. prof. Juros podkreślił, że chciałby, aby był on inspiracją do głębokich przemyśleń na temat moralności w polityce oraz zalążkiem szerszej dyskusji na ten temat, a nie tylko pojedynczym wystąpieniem. – Słowo „sumienie” pojawia się jako tytuł w jednym ze słynnych „Kazań Świętokrzyskich” kard. Wyszyńskiego, które ten wygłaszał w latach 70. Chciał w nim m.in. ukształtować sumienie chrześcijan pod kątem politycznym – powiedział ks. prof. Juros na wstępie wykładu, dodając jednocześnie, że kard. Wyszyński był człowiekiem umiejącym w pewnych sytuacjach formułować bardzo kategoryczny imperatyw moralny, stawiany w kontekście spraw społeczno-politycznych.

■ Roman Tomczak - GOŚĆ NIEDZIELNY nr 28(94) z 15.07.2007

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl