Wielkanocna symbolika

[image]    Wczesne chrześcijaństwo przejęło ze starożytności wiele symboli. Zwłaszcza okres Wielkiej Nocy pełen jest do dziś symboliki, obecnej w np. kolorowych kraszankach, cukrowych zajączkach i mechatych baziach.

   Właśnie tematowi chrześcijańskiej symboliki świąt wielkanocnych poświęcony był wykład dra Wacława Szetelnickiego, wygłoszony podczas tradycyjnie czwartkowego spotkania członków i sympatyków legnickiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. Wykład poprzedziła Msza św. odprawiona przez o. Tobiasza Fiećkę, przełożonego domu oo. Franciszkanów przy ul. Rataja, w którym od wielu lat organizowane są spotkania duszpasterstwa.

   Tematyka czwartkowego wykładu doskonale wpisywała się w coraz powszechniejszy, niestety, zwyczaj odbierania Wielkiej Nocy jako festynu obżarstwa, lenistwa i monstrualnych zakupów.
– Zamiast tego potrzebna jest tu raczej głęboka refleksja nad symboliką krzyża – zaczął wykład dr Szetelnicki, który jako motto swojego wystąpienia wybrał fragment tekstu z Katechizmu Kościoła Katolickiego – „Żaden symbol powstały w kolejnych etapach życia Kościoła nie może być postrzegany jako przestarzały lub zbędny”. Trzymając się tej myśli, czwartkowy prelegent szeroko omawiał źródła i cechy symboliki chrześcijańskiej, mocno związanej z elementami mitu. Mitu rozumianego nie jako epicka ballada o Herkulesie czy nici Ariadny. Mitu jako symbolu łączącego codzienność ze światem duchowym (patrz książki Mircei Eliadego).

   To poprzez tę cienką, ale gęstą sieć powiązań symboli ze światem doczesnym, przedchrześcijańska fascynacja odradzającym się życiem (jajko) została odbudowana w adoracji Chrystusa Zmartwychwstałego.
– Tak samo kiedy mówimy, że Kościół jest z kamienia, mamy do czynienia z symbolem teologicznym – zapewniał dr Szetelnicki. – Tym żywym kamieniem Kościoła jest przecież lud Boży – dodawał.

   Najwięcej uwagi dr Wacław Szetelnicki, który pojęciu symboliki chrześcijańskiej poświęcił swoja pracę doktorską, przeznaczył na omówienie korelacji pomiędzy żydowską wieczerzą paschalną a chrześcijańskim świętem Zmartwychwstania Pańskiego.

   Po czwartkowej prelekcji można było nabyć egzemplarz książki Józefa Wojciechowskiego „Wyrok Workuta”. Józef Wojciechowski, były więzień stalinowskiego gułagu, jest wieloletnim członkiem Duszpasterstwa ludzi Pracy ’90 w Legnicy.

■ ks. Roman Tomczak - Gość Niedzielny nr 11/129 z dnia 16.03.2008 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl