Jasno o niejasnościach

[image]    Kwestiom związanym m.in. z obniżaniem wydatków państwa, a więc bardzo interesującym dla wszystkich ludzi pracy, poświęcony był wykład prof. Jerzego Żyżyńskiego.

   Wykład, zorganizowany zgodnie z wieloletnią tradycją w klasztorze Braci Mniejszych przy ul. Rataja w Legnicy, nie tylko poruszał trudną problematykę społeczną, ale także obiecywał, że wzbudzi w słuchaczach określone emocje. Każdego z nas bowiem, prędzej czy później, dotyczą efekty zawiłej polskiej polityki ekonomicznej.

   Prof. Jerzy Żyżyński znany jest jednak z tego, że o problemach złożonych umie mówić jasno i zrozumiale, a co ważniejsze – zawierać w swoich opracowaniach ducha nauczania Jana Pawła II, który podczas swojej wizyty w Legnicy mówił o zarządzaniu przez sprawujących władzę dobrem wspólnym. Dodatkowo wykład ilustrowany był sporą ilością przemawiających do wyobraźni przykładów.

   Jerzy Żyżyński jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Specjalizuje się w finansach, matematyce finansowej, metodach matematycznych oraz teoriach mikro- i makroekonomicznych.

■ ks. Roman Tomczak - Gość Niedzielny nr 19/137 z dnia 11.05.2008 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl