Legnicki wzór świętości

   Ród Piastów z ziemi legnickiej jest przykładem sprawowania polityki i jednoczesnego dążenia do świętości.
[image]
   Prelekcję „Książę Henryk Pobożny i księżna Anna jako wzór władców chrześcijańskich” wygłosił Adam Maksymowicz. – Książę Henryk II znany jest głównie z przegranej bitwy z Mongołami pod Legnicą – mówił. – Nie jest to jednak pełny obraz postaci. Przez kilka lat rządów, najpierw jeszcze z ojcem – Henrykiem I Brodatym, a później i własnych, wsławił się chrześcijańskim sprawowaniem władzy. Nie można też przemilczeć jego wpływu na wychowanie dzieci – opowiadał A. Maksymowicz.
   Henryk miał z żoną Anną 10 dzieci. To właśnie od nich pochodziła cała linia śląskich Piastów. – Wskazywanie tego małżeństwa jako przykładu prawdziwej chrześcijańskiej rodziny jest jak najbardziej na miejscu – mówił prelegent.

   Księżna Anna przeżyła swojego męża o 24 lata. W tym czasie fundowała klasztory, szpitale, kościoły i fundacje, starała się również o wyniesienie na ołtarze teściowej, późniejszej świętej – Jadwigi Śląskiej. Kult i wiara w świętość także Anny jest widoczna nawet w XVII-wiecznych obrazach, gdzie księżna posiada przydomek „błogosławiona”. Dzisiaj kilka organizacji, m.in. Fraternia Piastowska, stara się o rozszerzenie kultu małżeństwa Piastów. Aby ich marzenia się spełniły i doszło do beatyfikacji Henryka i Anny, należy udowodnić ciągłość kultu i wiary w ich świętość.

■ Jędrzej Rams - Gość Niedzielny nr 17 z 26.04.2009 r.

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl