Święci mogą uczyć

[image]    Kolene spotkanie DLP ´90 poświęcone zostało osobie ks. Jerzego Popiełuszki, którą przybliżył słuchaczom ks. prof. Piotr Nitecki, wykładowca akademicki z Wrocławia.

   Ks. prof. Piotr Nitecki jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez wiele lat był również redaktorem pism katolickich, a w czasie stanu wojennego, mieszkając w Warszawie, wielokrotnie spotykał się z ks. Popiełuszką. Jest członkiem komisji historycznej badającej świętość tego kandydata na ołtarze. Ks. Nitecki posiada wszechstronną wiedzę o życiu ks. Jerzego. Dzięki temu bez problemu wskazał na aktualność jego nauczania. – Ksiądz Jerzy głosił samego Chrystusa i jego miłość – opowiadał ks. Nitecki. – Wielu księży w tamtych latach uprawiało na ambonie politykę, lecz komuniści wiedzieli, że to nie jest groźne. Ks. Jerzy głosił zasady wolności i godności ludzi w prawdziwej miłości. Przy Jezusie i w Jezusie. I dlatego komuniści musieli go zabić – dodał kapłan.

   Aktualność przesłania duszpasterza ludzi pracy zasadza się też na wartościach społecznych przez niego głoszonych. – Zamiast walki klasowej nawoływał do solidaryzmu społecznego – podkreślał ks. Piotr Nitecki. – Zamiast kolektywu wskazywał na indywidualność każdego człowieka. Nic nowego nie odkrywał, lecz głosił podstawową naukę Kościoła katolickiego. Nauka nigdy się nie zmieni. Jeżeli dodamy księdza Jerzego jako wzór heroizmu, będziemy mięli wielki wzór do naśladowania – skonstatował prelegent.

   Systematyka naukowa nauczania i życia ks. Jerzego odbiega nieraz od naszych wyobrażeń i wspomnień, często zabarwionych emocjami. Dlatego dla niektórych słuchaczy słowa ks. profesora Niteckiego nie były łatwe do przyjęcia.

■ Jędrzej Rams - Gość Niedzielny nr 44/214 z dnia 1.11.2009 r

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl