Iskra z pomysłami

   Po niedawnym świętowaniu 200. spotkania, tym razem środowisko skupione przy DLP ’90 świętowało 20-lecie istnienia swojego duszpasterstwa.
[image]
   Jubileuszowa prelekcja godna była wyjątkowego prelegenta. Zgodził się nim zostać bp Stefan Cichy, który zreferował udział świeckich w dzisiejszej liturgii kościelnej.

   – Przez wieki narastała wizja liturgii sprawowanej tylko przez duchownych. Zmienił to Sobór Watykański II, przywracając pierwotną rolę świeckich – mówił ordynariusz diecezji legnickiej. – Teraz wykonują oni wiele czynności, a to kapłan, gdy nie ma świeckich, zastępuje ich role. Tak, że całe zgromadzenie uczestniczy w sprawowaniu liturgii – tłumaczył hierarcha.

   Obok rozważań biskupa, w czasie spotkania pojawiły się również wspomnienia oraz życzenia z okazji jubileuszu. Stanisław A. Potycz, koordynator DLP ’90, przedstawił najważniejsze wydarzenia oraz krótki rys historyczny duszpasterstwa.

   – Cieszę się, że przez te wszystkie lata wzrastaliśmy pod dachem zakonu franciszkanów. Dajecie nam możliwość spotykania się i formacji duchowej. Mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będziemy mogli korzystać z waszej gościnności – dziękował franciszkanom Stanisław Potycz.

   Jednym z prelegentów był prowincjał franciszkanów o. Wacław Stanisław Chomik OFM. Poprosił on o głos na koniec spotkania. – Cieszę się, że jesteście tutaj, w naszym domu. Jest to taka iskra życia dla naszego zakonu w Legnicy – uważa prowincjał.

   Przełożony franciszkanów odczytał również swój list, skierowany do bp. Stefana Cichego, popierający wniosek DLP ’90 o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego i jego żony Anny. Poprosili o niego członkowie duszpasterstwa w czasie ostatniej sesji plenarnej I Synodu Diecezji Legnickiej. Na spotkaniu wiele osób podpisało się pod listą popierającą wniosek, która – zgodnie z deklaracją Potycza – jeszcze w kwietniu miała uzupełnić dokumenty potrzebne do wszczęcia procesu.

■ Jędrzej Rams - Gość Niedzielny nr 17/239 z dnia 2.05.2010 r.

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl