Słowo redaktora wydania

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 z Legnicy wystąpiło z wnioskiem o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego i jego żony Anny. Rzadko się zdarza, żeby książę, który przegrał bitwę, i to jedną z najkrwawszych w historii Dolnego Śląska, był tak dobrze zapamiętany przez następne pokolenia. Nikt nie ma wątpliwości, że temu rycerzowi, należy się traktowanie szczególne. Nikt też chyba nie wątpi, że o patriotyczne i religijne wychowanie księcia zadbali rodzice: Henryk Brodaty – najwybitniejszy Piast w historii Śląska i św. Jadwiga – donatorka śląskich świątyń.

■ Roman Tomczak - Gość Niedzielny nr 14/236 z dnia 11.04.2010 r

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl