Prowincjał o wniosku

L.dz. 44/10
                                                                                                                Wrocław, 22 IV 2010

                                                                                 Jego Ekscelencja
                                                                                  Ks. Bp Stefan Cichy
                                                                                 BISKUP LEGNICKI
                                                                                 ul. Jana Pawła II nr 2
                                                                                 59-220 Legnica 7


   Z zadowoleniem przyjąłem informację z Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, od dwudziestu lat zintegrowanego z naszym klasztorem w Legnicy, o złożeniu wniosku do I Synodu Diecezji Legnickiej, niedawno rozpoczętego, w sprawie wyniesienia na ołtarze Książąt Śląskich – Henryka Pobożnego i jego żony Anny. Nadmieniam, iż chodzi tu o syna Patronki naszej prowincji zakonnej – św. Jadwigi Śląskiej. W związku z powyższym ośmielam się w imieniu Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych wyrazić aprobatę i poparcie dla tego wniosku. A czynię to nie dlatego, że kandydaci na ołtarze fundowali we Wrocławiu klasztory braciom mniejszym i ubogim siostrom świętej Klary. Choć to też jest wyrazem ich cnoty wspaniałomyślności i bezinteresownej ludzkiej hojności. Uzasadnienie jest głębsze: w naszym przekonaniu para książęca reprezentuje i integruje takie wartości, jak religijność i patriotyzm, osobistą pobożność i gotowość walki o obronę wiary w narodzie polskim.
   Dziś, po tragicznej śmierci pod Smoleńskiem: pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z małżonką Marią i liczną delegacją, udającą się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, czujemy lepiej, że naród nasz potrzebuje świadectwa ludzi prawych
i sprawiedliwych, pobożnych i zatroskanych o Polskę wolną, materialnie zasobną i przenikniętą Duchem Jezusa Chrystusa. W oddalonym wiekami Średniowieczu odbiciem prawa i sprawiedliwości na Śląsku, pobożności i cnót moralnych, religijności i patriotyzmu była para książęca – Henryka Pobożnego i Anny. Zasługuje ona na włączenie jej w poczet świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Przeto uprzejmie proszę o przyjęcie poparcia dla wspomnianego wniosku.
   Zapewniam modlitwę braci i moją w powyższej sprawie i przebiegu prac na I Synodzie Diecezji Legnickiej. Z wyrazami należnej czci i życzeniem pokoju od Zmartwychwstałego Pana,


                                                                                  o. Wacław Stanisław Chomik OFM
                                                                                  Minister Prowincjalny
                                                                                  o. Ireneusz Krzysztof Bednarek OFM
                                                                                  Sekretarz Prowincjalny

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl