Kronikarz Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90

[image]   W tym roku mija pięć lat od czasu, gdy zaczęły pojawiać się regularne sprawozdania z prac Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy w miejscowej edycji „Niedzieli“. Ich autorem jest Adam Maksymowicz, będący jednym z uczestników tych spotkań. W „Niedzieli“ z dnia 31 października 2010 r. ukazała się jego pięćdziesiąta już publikacja na ten temat pt. „Bądźmy optymistami“ poświęcona wykładowi hiszpańskiego kapłana ks. dr. Ignacego Solera o przyczynach dechrystianizacji Hiszpanii. Jego pierwszy artykuł pt. “Ikona wiary“ dotyczył zaś wykładu ks. dr. Jana Pazgana (Duszpasterza Akademickiego Diecezji Legnickiej) o ikonie jako języku mistycznym. Należy dodać, że wcześniej (w latach 2000-2005) drukował on podobne materiały o pracy DLP ’90 we „Wrocławskiej Gazecie Polskiej“. Pierwszy z nich, opublikowany jesienią 2000 r., a zatytułowany „Gdzie dziewczyny z tamtych lat?“, dotyczył prelekcji Krystyny Sobierajskiej – legniczanki, mieszkającej wówczas w Norwegii – o powstaniu Solidarności i pierwszych latach jej działania na Ziemi Legnickiej. Wszystkie jego notatki w sposób interesujący, zwięzły i prawdziwy relacjonują to co dzieje się w Duszpasterstwie.

Sylwetka

   Czytelnikom tych tekstów warto przybliżyć sylwetkę ich autora. Jest on z wykształcenia geologiem. Mieszka we Wrocławiu, ale w latach 1995-2005 pracował w KGHM Polska Miedź S.A., jako jeden z głównych inżynierów tej firmy. Jego zainteresowania pozazawodowe związane są przede wszystkim z historią, zarówno Polski jak i powszechną. Najbliższe są mu jednak sprawy Śląska, a szczególnie Dolnego Śląska. Jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Związek Dolnośląski. Dziennikarstwem zajmuje sie od 1968 r. W latach 2004-2008 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Kopaliny“, a podczas pobytu w Lubinie pisał do tygodnika „Rozmaitości“, używając pseudonimu Andrzej Marecki. Od wielu lat jest stałym współpracownikiem miesięcznika „Opcja na prawo“ i korespondentem „Trybuny Górniczej“ w Katowicach. Okazjonalnie drukuje też w innych pismach. Współpracuje również z portalami internetowymi. W 2005 r. był stałym współpracownikiem rubikkon.pl, a od 2006 r. global.net.pl, gdzie prowadził dział „Historia“. Obecnie jest korespondentem górniczego portalu nettg.pl. W ciągu 2 lat zamieścił tam ponad 200 artykułów. W swojej notatce biograficznej napisał: „Szczególnie cenię sobie współpracę z legnicką edycją „Niedzieli“ oraz z „Nasza Rotą“, wydawaną dla polskiej emigracji na całym świecie.“

Prelegent

   W Duszpasterstwie znany jest nie tylko jako kronikarz jego działalności, ale także jako autor czterech, wygłoszonych w nim prelekcji: „Święta Joanna d’Arc – katolicki wzór cnót patriotycznych i żołnierskich“ (współpracę z nim zaczął, w styczniu 2000 r., od tego wykładu), „Wojciech Korfanty – hetman ludu śląskiego“, „Skarby naturalne Dolnego Ślaska“ i „Książę Henryk Pobożny i księżna Anna jako wzór władców chrześcijańskich“. Wygłosił też wprowadzenie do wykładu prof. Zbigniewa Kasztelewicza z AGH, zatytułowanego „Brunatne złoto pod Legnicą“. Poruszone tematy wzbudziły znaczne zainteresowanie słuchaczy, a także ożywioną dyskusję. A dyskusja dotycząca stale aktualnego tematu zagospodarowania złoż węgla brunatnego, znajdujących się w okolicach Legnicy, była wręcz burzliwa.

Podziękowanie

   Wspólnota Duszpasterstwa, podczas październikowego spotkania, podziękowała swemu redaktorowi za wszystko co dla niej uczynił, szczególnie za popularyzację jego działalności formacyjnej. A przewodniczący Duszpasterstwa, życząc mu dalszych sukcesów publicystycznych, wyraził nadzieję, że będzie on pisał o działalności DLP ’90 jeszcze wiele lat. Jako wyraz podziękowania i wdzięczności wręczył jubilatowi okazały album „Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska z kolekcji Haselbacha“, który obdarowanemu, wielbicielowi i znawcy regionu, bardzo się spodobał. Na zakończenie trzeba zauważyć, że redaktor Adam Maksymowicz w swojej pracy dziennikarskiej kieruje się dziesięcioma, stworzonymi przez siebie, zasadami. Jedna z nich brzmi: „Każdy tekst traktować jak list do drogich mi przyjaciół ...“. Dobrze byłoby, aby takich jego listów było jak najwięcej.

■ Stanisław Andrzej Potycz - "Niedziela" nr 48 z 28.11.2010 r.

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl