Polska się nie obroni?

[image]   Drugi raz na spotkaniu u oo. franciszkanów pojawiło więcej słuchaczy niż zwykle. Tym razem przyciągnął ich prof. Romuald Szeremietiew, był minister obrony narodowej.

   Jak powszechnie wiadomo, Legnica przez całe lata była bastionem wojsk Układu Warszawskiego. Tutaj zapadały najważniejsze decyzje dla naszej części Europy. W tamtym czasie dorastał tutaj Romuald Szeremietiew. Widział, jak dowódcy radzieccy zabraniali kontaktów ich żołnierzy z Polakami. Jak mówi, nauczyło go to, że siła ZSRR jest złudna, a bazująca na niej równowaga sił w Europie jest czymś, co można zmienić. Dlatego zaangażował się w działania „Solidarności”, a później w budowanie wolnej Polski.

   – W dawnym Domu Oficera Armii Radzieckiej mieści się dzisiaj kuria diecezji legnickiej. Jest to przykład, że istniejący w danej chwili ład międzynarodowy nie jest czymś stałym. Gdyby był, do dzisiaj mielibyśmy w mieście Armię Radziecką – mówił Romuald Szeremietiew.
– Należy nieustannie dbać i kształtować bezpieczeństwo Polski, bo tak tylko możemy zapewnić sobie wpływ na ład w naszym regionie. Jeżeli nie będziemy umieli zadbać o siebie, wtedy będą na nas wpływały obce kraje. Silna Polska jest gwarantem stałości i bezpieczeństwa naszego regionu – oceniał profesor.

   Romuald Szeremietiew nawoływał, aby nie dać się zwieść utopii, że Polska jest bezpieczna. Według niego, takie myślenie sprowadza na nasz kraj groźbę wojny, którą możemy przegrać. Były to uwagi do negatywnych – według niego – zmian, jakich obecny rząd dokonał w Wojsku Polskim. Szeremietiew skrytykował polityków PO za zniesienie powszechnego poboru do armii, niewłaściwe proporcje liczby szeregowych i oficerów, a także nieodpowiednie wykorzystanie naszego zaangażowania militarnego w Iraku i Afganistanie. Nakreślił problem braku prawdziwej obrony terytorialnej dla Polski. Według byłego ministra, nie istnieje dzisiaj w naszym państwie zorganizowana formacja rezerwy, zdolna w razie wybuchu wojny w szybki i skuteczny sposób włączyć się do obrony naszego terytorium.

   Następne spotkanie DLP ’90 odbędzie się 24 marca. Prelekcję pt. „Współczesne mity wychowawcze” wygłosi bp Marek Mendyk.

■ Jędrzej Rams - "Gość Niedzielny" nr 9/283 z 6.03.2011 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl