Henryk Pobożny i Księżna Anna zostaną wyniesieni na ołtarze?

   Duszpasterstwo Ludzi Pracy '90 w Legnicy na ostatniej Sesji Plenarnej I Synodu Diecezji Legnickiej przekazało biskupowi Stefanowi Cichemu prośbę o wszczęcie przygotowań zmierzających do rozpoczęcia procesji beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny

   Stanisław Andrzej Potycz z Duszpasterstwa Ludzi Pracy'90 podkreśla, iż to duszpasterstwo, powstało 20 lat temu w rocznicę Bitwy pod Legnicą, a więc 9 kwietnia 1990 roku, za jedno z głównych zadań stawia sobie modlitwę o wyniesienie Henryka Pobożnego na ołtarze. Książe poniósł śmierć na legnickich polach z rąk Mongołów w obronie chrześcijańskiej Europy. – Mam nadzieję, że są podstawy do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego i tej sprawie zostanie nadany bieg – wyjaśnia Stanisław Potycz. – Wydaje mi się, że już sam fakt męczeńskiej śmierci Henryka Pobożnego będzie miał decydujące znaczenie dla losów naszego wniosku.

   Prośba o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego wraz z listą osób popierających wniosek trafiła do Biskupa Legnickiego. Pod pismem podpisało się 86 osób. Są to osoby, które uczestniczą w spotkaniach Duszpasterstwa. Wśród nich jest m.in. Stanisława Repa, która uważa, że Henryk Pobożny i jego małżonka księżna Anna są wzorami życia rodzinnego. – Podziwiam księżnę Annę, która po śmierci męża nie tylko sprawowała władzę w imieniu swoich małoletnich synów, ale potrafiła zakładać nowe miasta i pokazywać to, co jest najważniejsze w życiu, czyli obrona wiary, swojej ziemi i Ojczyzny – podkreśla p. Repa.

   Biskup Legnicki wniosek przyjął, jednak zaznaczył, że jest to proces historyczny i po prawie 800 latach niezwykle trudny. – Zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli procedura w sprawie beatyfikacji Henryka II Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny zostanie wszczęta, może to trwać nawet dziesiątki lat – przyznaje Stanisław Andrzej Potycz, ale bardzo byśmy się cieszyli, gdyby nasze starania zakończyły się sukcesem, czyli wyniesieniem na ołtarze książęcej pary.

   Duszpasterstwo Ludzi Pracy'90 w Legnicy od wielu lat nosi się też z zamiarem postawienia w centrum miasta pomnika temu niezwykłemu małżeństwu.

   Książę Henryk Pobożny zginął 9 kwietnia 1241 r. na legnickich polach. Walka polskiego rycerstwa z armią mongołów w obronie wolności, wiary i chrześcijańskiej kultury Śląska i Polski zatrzymała pochód Tatarów na zachód Europy. To wydarzenie zapisało się w historii jako jedno z największych w obronie wartości chrześcijańskich. Natomiast księżna Anna, to fundatorka wielu klasztorów, kościołów i szpitali w tym krzeszowskiego sanktuarium. Z małżeństwa księcia Henryka i księżnej Anny urodziło się 12 dzieci, dzięki którym ród Piastów Śląskich w linii męskiej przetrwał jeszcze ponad 400 lat.

■ Monika Poręba-Zadrożna - "Niedziela" nr 29 z 18.07.2010 r.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl