Rok Klariański uświetniony

[image]   Gościem spotkania u ojców franciszkanów był o. Tadeusz Słotwiński. Mówił o drodze do świętości św. Klary z Asyżu.

   Prelegent jest specjalistą duchowości, zwłaszcza tej, która wywodzi się ze spuścizny św. Franciszka. Podczas kilkunastu poprzednich wizyt w Legnicy głosił wykłady z zakresu liturgiki oraz dotyczące świętych franciszkańskich. Obecna refleksja na temat św. Klary nie jest przypadkowa, ponieważ rozpoczął się właśnie Rok Klariański, związany z 800. rocznicą powstania zakonu klarysek. – W tych dniach wspominamy bł. Jana Pawła II. Warto przypomnieć, że św. Franciszek założył trzy zakony. Męski, żeński – właśnie z Klarą oraz trzeci dla świeckich. Papieżem, który ukochał św. Franciszka z Asyżu, był Leon XIII. To on zachęcał, aby „każdy kapłan diecezjalny, każdy biskup powinien należeć do trzeciego zakonu”. Według ojca Tadeusza, św. Klara miała szczęście, że urodziła się w rodzinie, w której matka była wyjątkowo pobożna.

   – Była tak pobożna, że pod koniec życia nawet wstąpiła do zakonu, który założyła jej własna córka! – przypomniał ojciec. W odkrywaniu drogi do świętości św. Klary pomocne są archiwalia dotyczące jej procesu kanonizacyjnego. Mówiono o niej, że „wydawało się, jakby została uświęcona już w łonie swojej matki”. W licznych przykładach ojciec profesor wspominał boleści, jakich doznawała Klara. W jaki sposób jednoczyła się coraz bardziej z Jezusem ukrzyżowanym. Przez całe życie bardzo pościła (trzy dni w tygodniu nic nie jadła i nie piła), modliła się i dawała jałmużnę. Jako pierwsza wprowadziła w zakonie klauzurę.

   – Sama schowała się za klauzurą, a mimo tego czyniła wiele cudów poza murami klasztoru. Na łożu śmierci odwiedził ją papież, kilku kardynałów i liczni biskupi. Widać więc, że była znaczącą postacią Kościoła jeszcze za swojego życia – opisywał kapłan.

Na kolejnym spotkaniu Duszpasterstwa, które odbędzie się 17.11 również będzie podejmowany temat świętości. Tym razem wykładowcą będzie ks. dr hab. Stanisław Araszczuk, a opowie o duchowości św. Jadwigi Śląskiej.

■ Jędrzej Rams - "Gość Niedzielny" nr 44/000 z 06.11.2011 r.

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl