Kardynalna rocznica

[image]   Gościem świątecznego spotkania była dr hab. Kazimiera Jaworska, historyk, była prorektor PWSZ im. Witelona w Legnicy.

   Okazję do zaproszenia profesjonalnego historyka stanowiła kolejna rocznica ingresu kardynała Bolesława Kominka do wrocławskiej katedry. Stąd też wygłoszony referat nosił tytuł „Kardynał Bolesław Kominek jako wybitna postać Kościoła katolickiego w Polsce”. Wielka przygoda tego biskupa z Kościołem na Dolnym Śląsku rozpoczęła się 16 grudnia 1956 r., a zakończyła jego śmiercią 10 marca 1974 r. – W tym czasie ordynariusz archidiecezji wrocławskiej stał się jedną z kluczowych postaci w gronie hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce w okresie powojennym – stwierdziła Kazimiera Jaworska. – Należał do grona bardzo aktywnych członków ówczesnego episkopatu. Wydaje się, iż jego opinia, także w zakresie relacji pomiędzy państwem a Kościołem, niejednokrotnie była znacząca przy podejmowaniu decyzji przez owo gremium. Również prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, darzył wielkim szacunkiem i zaufaniem ordynariusza wrocławskiego – wyjaśniała prelegentka. Cały referat został skonstruowany w ten sposób, aby po pierwsze pokazać początki drogi do kapłaństwa oraz objęcia urzędu we Wrocławiu, a po drugie aby ukazać wszystkie najważniejsze decyzje podjęte w trakcie pełnienia tutaj posługi. Kazimiera Jaworska opowiedziała o wychowaniu w rodzinie, o studiach we Francji oraz o powojennych losach kapłana. Wśród działalności biskupiej nie zabrakło wspomnienia o liście do Episkopatu Niemiec z 1965 roku, o sprzeciwianiu się władzy oraz popieraniu wystąpień antypaństwowych. – Służba Bezpieczeństwa zauważyła wielki wpływ Kominka na duchowieństwo oraz wiernych. Stąd też w aktach SB figurował on na bardzo wysokim miejscu, będąc ciągle tylko biskupem, zaraz za kardynałami Wyszyńskim oraz Wojtyłą – oceniała historyk. Jednocześnie nie można dzisiaj zaprzeczyć, że działalność kardynała Kominka wspomagała nie tylko działalność Kościoła na Ziemiach Odzyskanych, lecz także pomagała integrować te ziemie z rdzennymi ziemiami polskimi.

■ Jędrzej Rams - "Gość Niedzielny" nr 1/327 z 08.01.2012 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl