Sukces nadprzyrodzonego postu

[image]    Jej promowania nigdy dość. I mowa nie tu o prelegentce Alfredzie Walkowskiej, lecz o bohaterce ostatniego wykładu, czyli świętej Hildegardzie z Bingen.

   Wiedza przekazywana przez świętą Hildegardę chwilami brzmi jak nie z tej ziemi. Święta wszelką wiedzę o Bożym stworzeniu otrzymywała w czasie nadprzyrodzonych wizji. – Bóg stworzył świat w harmonii. Przez grzech pierworodny zaburzyliśmy tę równowagę. Dzięki wizjom św. Hildegardy posiadamy przepisy na jej odzyskanie. Bóg jest ponad czasem, więc i Jego wskazania są nadal aktualne – mówiła Alfreda Walkowska, szefowa polskiego centrum popularyzacji dzieł i postaci świętej z Bingen.

   Ta średniowieczna mistyczka jest swoistym ewenementem w historii Europy. Przez kilkadziesiąt lat zdołała pobudować potężne klasztory, zarządzać nimi, uzyskała prawo głoszenia nauk Kościoła. Leczyła, korespondowała z możnymi tamtego świata, leczyła i wychowywała, miała wizje prorocze. Była architektem, poetką i tłumaczką. W tym wszystkim wskazywała na Boga jako jedynego dawcę wszystkich darów. Jak się okazuje, pozostawione przez nią m.in. przepisy kulinarne i recepty lekarskie do dzisiaj mają zastosowanie w przywracaniu zdrowia.

   Jedną z podstawowych zasad, jakie leżą u ich podstaw, jest równowaga duszy i ciała. Oparte na niej weekendowe rekolekcje postne, prowadzone przez polskie centrum św. Hildegardy, okazały się wielkim sukcesem.

   Na potwierdzenie powagi,z jaką Kościół traktuje wiedzę przekazaną przez Hildegardę, cytowano liczne pozytywne słowa bł. Jana Pawła II oraz obecnego papieża Benedykta XVI. Według watykanisty Andrei Torniellego, papież Benedykt XVI zamierza oficjalnie kanonizować Hildegardę z Bingen, prawdopodobnie w październiku 2012, i ogłosić ją doktorem Kościoła jako czwartą kobietę w historii. Dotychczas nie ma bowiem oficjalnego dokumentu Stolicy Apostolskiej ogłaszającego mniszkę Hildegardę świętą.

   Przy okazji Alfreda Walkowska oficjalnie przyznała, że już niedługo ukaże się pierwsza polska pełna publikacja największego dzieła świętej pt. „Scivias”. Obejmuje ono 35 wizji Starego i Nowego Testamentu oraz wizje prorockie ludzkości. Książkę wydało polskie centrum św. Hildegardy. W tłumaczeniu oraz publikacji pomogła Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II z Legnicy.

■ Jędrzej Rams - "Gość Niedzielny" nr 04/000 z 29.01.2012 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl