Pielęgnujcie niedziele

[image]   W czwartkowy wieczór 1 marca ks. dr Bogusław Wolański opowiadał o rodzinie, jako szkole świętowania Dnia Pańskiego.

   Data spotkania nie była przypadkowa. Po pierwsze nawiązywała do słynnego edyktu cesarza Konstantyna I, który pozwalał chrześcijanom nie pracować w niedzielę. Został on wydany w marcu 321 roku. Po drugie dokładnie przed rokiem, 11 marca, bp Stefan Cichy podpisał deklarację poparcia idei Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, czym symbolicznie usankcjonował jego funkcjonowanie.

   Ks. Bogusław Wolański jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej i współzałożycielem wspomnianego Społecznego Ruchu. Kapłan wykazywał na podstawie nauczania m.in. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz II. Polskiego Synodu Plenarnego, jak wielką rolę ma do odegrania rodzina w społeczeństwie. – Wszyscy podkreślają, że rodzina jest wspólnotą uczącą podstawowych cnót obywatelskich, dlatego musi być obecna w życiu kulturalnym i społecznym, bo inaczej nie będzie mogła realizować swojego powołania – argumentował prelegent. Powinnością rodziny jest praca i świętowanie, czyli hasło tegorocznego spotkania rodzin w Mediolanie. Tym samym to właśnie dzięki rodzinie będzie możliwe przywrócenie i późniejsze pielęgnowanie niedzieli jako odświętnego dnia tygodnia. – Świętowanie niedzieli jest wpisane w polską kulturę. Jest dobrem narodowym. Z przyjemnością słuchałem opowieści moich dziadków, jak to na Kresach w niedzielę najpierw szło się do kościoła, a następnie po uroczystym obiedzie odwiedzało się znajomych. Dzisiaj po latach socjalistycznej propagandy i obecnych zmian w prawie pracy, wszystko to zanika – uważa ks. Bogusław Wolański. Stąd kapłan apelował o troskę w dbaniu o nasze niedzielne i katolickie zwyczaje, zwłaszcza w rodzinach.

   Następne spotkanie odbędzie się 23 marca o godz. 18. Prelegentem będzie prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Były poseł na Sejm RP oraz były główny geolog kraju. Wygłosi wykład pt. „Polityka surowcowo-energetyczna Państwa: przykłady KGHM, gaz z łupków, węgiel”.

■ Jędrzej Rams - "Gość Niedzielny" nr 10/336 z 11.03.2012 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl