Opinia (nie)polityczna

   Zaproszenie na ten wykład kusiło, bo mowa była o XIII-wiecznym polityku Henryku II Pobożnym. Atrakcyjne?

[image]

   Zapowiedzianym prelegentem wykładu pt. „Henryk II Pobożny – cnota i polityka”, miał być dr hab. Przemysław Wiszewski. Niestety, nie udało mu się dotrzeć do Legnicy i w jego zastępstwie tekst przeczytał Stanisław Potycz, przewodniczący Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90. Był to o tyle interesujący temat, że Henryk II Pobożny został ukazany nie tyle jako kandydat na ołtarze, ile typowy polityk swoich czasów. Co to oznacza? Każda epoka miała swój ideał władcy. Akurat w czasach, o których była mowa, czyli na przełomie XII i XIII wieku, władca z rodu Piastów nie był już traktowany jako osoba namaszczona przez Boga do sprawowania władzy. Książę musiał udowadniać, że nie bez racji sprawuje swoją władzę. I tutaj dochodzimy do kłopotów Henryka II Pobożnego.

Dr hab. Przemysław Wiszewski uważa, że książę miał wiele problemów z utrzymaniem szacunku do swojej osoby. Musiał bardzo mocno zabiegać o uznanie swoich krewnych, ale również możnych z poszczególnych dzielnic państwa. Ciągle toczył spory z biskupami wrocławskimi, co nie przysparzało mu przychylności kleru. Na te kłopoty nałożył się ostatecznie najazd Mongołów. Brak przygotowanej obrony, oczekiwanie na pomoc z Czech i Rzeszy, ale również wewnętrzny przymus udowodnienia poddanym gotowości do ich obrony sprawiły, że ostatecznie książę doprowadził do bitwy z Mongołami na przedpolu Legnicy. Zdaniem naukowca, Henryk II Pobożny zginął nie osiągnąwszy zakładanych celów.

   Na zakończenie czwartkowego spotkania, fragment swojego wykładu na temat procedur przeprowadzania procesu beatyfikacyjnego przez Kościół rzymskokatolicki, wygłosił ks. dr Mariusz Majewski, sekretarz biskupa legnickiego. Wskazał nie tylko wymagania Stolicy Apostolskiej, ale również miejsce w nich specjalnej komisji historycznej, powołanej przez bp. Stefana Cichego, a mającej ocenić opinię świętości Henryka II Pobożnego.

■ Jędrzej Rams - "Gość Niedzielny" nr 18/344 z 06.05.2012 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl