Ostatni Indianie Niemiec

[image]    W podziemiach klasztoru ojców franciszkanów wystąpił ksiądz Szczepan Delan, Serbołużyczanin.

   Tradycyjnie na początku spotkania odprawiona została Eucharystia. Gość ks. Szczepan Delan odprawił ją w intencji narodu Serbołużyckiego, „aby zawsze dawał świadectwo przywiązaniu do swojej wiary, tradycji i kultury”. Co ciekawe po raz pierwszy w historii duszpasterskich spotkań została ona odprawiona w obym języku. Był to język serbołużycki, który jest oficjalnie językiem liturgicznym dla Serbołużyczan zamieszkujących Saksonię. Warto podkreślić, że prelegent jest ważną postacią w świecie Serbołużyczan. Przede wszystkim jest kapłanem katolickim, a to właśnie dzięki rzymsko-katolickiej wierze udało się ocalić słowiańską tożsamość pomimo ponad 1000 letniej germanizacji. Z kilku narodów słowiańskich, jakie zamieszkiwały tereny dzisiejszych wschodnich Niemiec, tylko Serbołużyczanom udało się ocalić swoją tożsamość. Jak dowcipnie podsumował ten cud prelegent, „stali się ostatnimi Indianami w Niemczech”.

   Ksiądz Delan jest proboszczem parafii w Radworze, czyli miejsca pochodzenia bł. ks. Alojza Andrickiego. Jest też kanonikiem kapituły drezdeńskiej i brał udział w procesie beatyfikacyjnym ks. Andrickiego. Od kilku lat ks. Szczepan pojawia się w naszej diecezji z okazji m.in. Europejskiego Spotkania Młodzieży w Krzeszowie czy kontaktów z parafią w Rząsinach, gdzie znajduje się szkoła podstawowa im. ks. Alojza Andrickiego.

   W czasie legnickiego spotkania serbołużycki kapłan opowiedział najpierw o losach swojego narodu. Szczególny nacisk położył na podkreśleniu katolickiej wiary oraz wzroście świadomości narodowej pod koniec XIX wieku. Na fali właśnie rozbudzonej świadomości pojawiło się wiele powołań kapłańskich i zakonnych. Pierwsza połowa XX wieku jest z jednej strony czasem co raz większej aktywności niemieckich słowian, a drugiej strony wzrostem prześladowań ze strony hitleryzmu. W tym czasie kapłanem zostaje Aloiz Andricki. Prześladowania, szykany a w końcu śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau były przykładem traktowania słowian w III Rzeszy. Ks. Szczepan Delan posługiwał się w czasie prelekcji pokazem zdjęć z życia ks. Alojzego. Ukazał jego męstwo oraz nieugiętą wiarę w Jezusa. Prezentację zakończył fragment filmu nakręconego wśród Zawiszaczek z rząsińskiej parafii. Kolejne spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy`90 zaplanowano na 31 maja. Początkiem będzie Msza święta o godz. 18. Tym razem prelegentem będzie ks. dr Józef Lisowski, kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej. Wygłosi on prelekcje na temat „20-lecie Diecezji Legnickiej i 15-lecie obecności bł. Jana Pawła II w Legnicy – refleksje naocznego świadka”. Będzie to na pewno bardzo ciekawe spotkanie, na którym będzie można poznać mało znane ciekawostki z historii naszej diecezji.

■ Jędrzej Rams - "Gość Niedzielny" nr 21/000 z 27.05.2012 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl