Ku beatyfikacji władców Śląska

   Henrykowi Pobożnemu i księżnej Annie poświęcono sesję naukową, która odbyła się w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy w czwartek 24 listopada br. Sesja jest kontynuacją wniosku, jaki Duszpasterstwo Ludzi Pracy '90 złożyło na ręce Biskupa Legnickiego podczas jednej Sesji Plenarnej I Synodu Diecezji Legnickiej. Wniosek dotyczył wszczęcia przygotowań zmierzających do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego i Jego małżonki. Podczas tego naukowego spotkania zorganizowanego przez Bibliotekę im. bł. Jana Pawła II, Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” można było wysłuchać 3 wykładów poświęconych władcom Śląska. Pierwszy wykład zatytułowany „Księżna Anna i Henryk Pobożny na tle swoich czasów” wygłosiła dr Anna Sutowicz, historyk z Wrocławia. Następnie Stanisław Andrzej Potycz z Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 z Legnicy zaprezentował „Świadectwa o księciu Henryku Pobożnym i księżnej Annie”. Jako ostatni z prelegentów głos zabrał dr Wacław Szetelnicki, historyk z Legnicy, który przedstawił prelekcję na temat „Scena śmierci Henryka II Pobożnego – średniowieczny przekaz i symbolika”. Spotkanie zakończyło podsumowanie całej sesji, którego dokonał Andrzej Tomaszewski z legnickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz specjalna modlitwa o wyniesienie do chwały ołtarzy Henryka i Anny. Jak mówi pani Magdalena, uczestniczka sesji - „Była to swojego rodzaju lekcja historii. Wspaniała okazja bliższego przyjrzenia się postaci Henryka Pobożnego i księżnej Anny. Wgłębienie się w ich życie i problemy, z jakimi borykali się w tamtych czasach. A przede wszystkim uzmysłowienie sobie jak ważnymi okazali się świadkami wiary w tamtych czasach”. Warto dodać, że podczas tego naukowego spotkania rozdawana była książeczka poświęcona Henrykowi Pobożnemu i księżnej Annie.

[image]


■ Monika Łukaszów - „Niedziela” nr 50 z 11.12.2011r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl