O Janie Pawle II i Mongołach

[image]   Był naocznym świadkiem rodzenia się naszej diecezji. O mało znanych faktach z jej historii na ostatnim spotkaniu opowiadał ks. dr Józef Lisowski, kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej.

   Ksiądz kanclerz jest praktycznie jedyną osoba pracująca dzisiaj w Legnickiej Kurii Biskupiej, która współtworzyła i przygotowała powstanie naszej diecezji. Wybór daty prelekcji był więc oczywisty – odbyła się ona dokładnie dwa dni przed 15-rocznicą wizyty Jana Pawła II w Legnicy.

   Ks. Józef Lisowski opisał najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do 25 marca 1992 roku. Opisał sytuację, jaka wówczas panowała w Legnicy, wspomniał zasłużone osoby, przygotowania, a także trud jaki trzeba było włożyć, aby przejmowane poradzieckie mienie można było znowu użytkować. Wśród takich obiektów jest chociażby dzisiejsza Kuria wraz z Wyższym Seminarium Duchownym czy rezydencja biskupów.

– Po tylu latach mogę z dumą powiedzieć, że Kościół okazał się dobrym i sumiennym gospodarzem – oceniał ksiądz kanclerz. Dużo miejsca prelegent poświęcił chociażby wizycie Jana Pawła II w Legnicy. – Byłem przy wszystkich wizytach w Watykanie bp. Tadeusza Rybaka, pierwszego ordynariusza legnickiego. Pamiętam rozmowę, w której biskup zaprosił Ojca Świętego do nas. Jan Paweł II spytał m.in. o podstawę przyjazdu. Biskup wspomniał o potrzebie przypominania o bitwie na Dobrym Polu w 1241 roku z Mongołami. Określił też wówczas naszą diecezję jako diecezję maryjną. Ojciec Święty pokiwał głową i powiedział: „Jak Pan Bóg pozwoli, to przyjadę”. Wielu nie wierzyło, że uda nam się zaprosić Ojca Świętego. Nawet niektórzy biskupi polscy wątpili. Dzisiaj wiem, że stało się to możliwe dzięki naszej modlitwie i pracy – wspominał ks. Józef Lisowski.

   W wielu barwnych słowach ksiądz kanclerz opowiedział jeszcze m.in. o najważniejszych instytucjach diecezji, potrzebie ciągłej promocji cudownej ikony Matki Bożej Łaskawej, planach lądowania Jana Pawła II w Legnickim Polu, a później w Lubinie, oraz o zaplanowanej choć niespodziewanej wizycie Ojca Świętego w legnickiej katedrze.

■ Jędrzej Rams - "Gość Niedzielny" nr 23/000 z 10.06.2012 r.

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl