Miasto ma już Piotra i Pawła - wywiad z Andrzejem Niedzielenko

Rozmowa z Andrzejem Niedzielenką, dyrektorem Muzeum Miedzi w Legnicy

Kim jest patron dla miasta?
Patron, czyli ojciec. W historii można rozróżniać dwie kategorie patronów. Świecki, czyli książę, który opiekował się i dbał o dobro materialne miasta, i opiekun religijny, czyli święty, do którego modlono się o wstawiennictwo do Boga o pomyślność miasta i mieszkańców.

Legnica ma patrona?
Ma, i to nawet dwóch. Pierwszym i najważniejszym jest święty Piotr, którego klucze widnieją na herbie miasta, a drugim – święty Paweł.

Wraz z pomysłem beatyfikacji księcia Henryka Pobożnego pojawił się pomysł, by stał się on także patronem Legnicy?
Z pewnością już jest symbolem miasta, ponieważ każdy w Polsce, mówiąc o Henryku Pobożnym, myśli od razu o Legnicy. Mimo, że przecież był to książę całego Śląska. Ponieważ jednak zginął pod Legnicą i tu miał jedną ze swoich głównych siedzib, jest nierozerwalnie utożsamiany z naszym miastem. Na pewno zasługuje na swój pomnik w Legnicy. W godnym miejscu, aby podkreślić jego związek z miastem. Pomnik, przy którym legniczanie mogliby obchodzić święta państwowe, bo przecież Henryk Pobożny jest także symbolem oręża polskiego oraz walki zbrojnej w obronie ojczyzny.

■ Tomasz Woźniak, „Gazeta Wrocławska”, nr 117 z 21.05.2010 r.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl