Odsłonięcie Tablicy Smoleńskiej

Ekscelencjo – Księże Biskupie, Dostojny Księże Infułacie, wszyscy zgromadzeni w tej pięknej katedrze, drodzy słuchacze Radia Plus Legnica.

   Mija dokładnie rok od czasu, gdy na rosyjskim lotnisku w Smoleńsku rozbił się samolot rządowy z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu dziewięćdziesięcioma pięcioma osobami na pokładzie. Udawali się oni na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Był to ogromny dramat dla naszego państwa i dla narodu polskiego. W katastrofie zginęły przecież wszystkie lecące nim osoby. Była to śmierć elit, ludzi wysokiej klasy, w zdecydowanej większości głęboko wierzących w Boga. Wśród nich ludzie wszystkich opcji politycznych w Polsce, najwięcej z Prawa i Sprawiedliwości. Mocno przeżyliśmy tę tragedię, a przez kościoły, ulice i place naszej Ojczyzny przelała się gigantyczna modlitwa. Wydawało się, że odmieni ona i zjednoczy Polaków. Niestety, szybko pojawiła się walka polityczna i spory o Krzyż, o miejsce religii w życiu publicznym, a nawet o sposób wspominania ofiar katastrofy. Trzeba jednak mieć nadzieję, że to się zmieni. Bo nadzieja mówi, że Bóg nawet z największego zła może wyprowadzić dobro.
   Podczas tej Eucharystii modlimy się w intencji Ojczyzny i tych, którzy wówczas zginęli. A po Mszy św. zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca pierwszą rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Twórcą pomysłu takiego sposobu uczczenia tej rocznicy jest Pani doktor Dorota Czudowska – senator RP w latach 1997-2001.W styczniu br. podzieliła się ona tą myślą z Panem Stanisławem Obertańcem – senatorem RP I kadencji, z Panem Krzysztofem Skórą – b. Prezesem KGHM Polska Miedź S.A. i ze mną. Wszyscy jesteśmy związani z Fundacją Pawła Jurosa, bądź z Duszpasterstwem Ludzi Pracy ’90, lub z obiema tymi organizacjami. Postanowiliśmy, przy ich pomocy, pomysł ten zrealizować. Ta inicjatywa wyszła z potrzeby serca, a dzięki przychylności ks. bp. dr. Stefana Cichego – ordynariusza naszej diecezji uzyskaliśmy zgodę na umieszczenie tablicy w przedsionku głównego wejścia do katedry legnickiej i mogliśmy szybko podjąć działania w celu jej realizacji. Autorem projektu granitowej tablicy, która waży prawie pół tony i złączona jest z płaskorzeźbą oddającą dramatyzm tamtego wydarzenia, jest Pan inż. Szymon Obertaniec – architekt z Wrocławia, zaś wykonawcą pracownia Pana Zbigniewa Zycha ze Strzegomia. Dziękujemy im bardzo.

   Tekst umieszczony na tablicy brzmi:
10 KWIETNIA 2010 ROKU W ROSJI POD SMOLEŃSKIEM
W KATASTROFIE RZĄDOWEGO SAMOLOTU,
W DRODZE DO KATYNIA
ZGINĄŁ PREZYDENT RP LECH KACZYŃSKI Z MAŁŻONKĄ MARIĄ
ORAZ NAJWAŻNIEJSZE OSOBY ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO, GENERAŁOWIE, POSŁOWIE
S E N A T O R O W I E , B I S K U P I

PAN PREZYDENT BYŁ ZA ŻYCIA I PO ŚMIERCI
PRZEZ JEDNYCH LUDZI PONIŻANY I WYSZYDZANY
ALE DLA WIELU RODAKÓW BYŁ NADZIEJĄ NA
ODBUDOWĘ NIEPODLEGŁEJ I SPRAWIEDLIWEJ POLSKI
W K A T A S T R O F I E Z G I N Ę L I
P R E Z Y D E N T R P L E C H K A C Z Y ŃS K I
M A R I A M A C K I E W I C Z - K A C Z Y Ń S K A
PREZYDENT RYSZARD KACZOROWSKI

Potem wymienione są imiona i nazwiska wszystkich pozostałych ofiar katastrofy. Pod nimi znajdują się trzy krzyże, a tekst podpisany jest następująco:
ORĘDOWNICY PRAWA, SPRAWIEDLIWOŚCI I WIELKO ŚCI POLSKI
LEGNICA 10 KWIETNIA 2011 ROK


   Odsłonięcia tablicy dokona Pan Wiktor Mirer, szwagier Pani Janiny Natusiewicz-Mirer z Jawora, działaczki społecznej, która brała udział w tragicznym locie jako osoba towarzysząca Pani Annie Walentynowicz. Dodam, że z obiema Paniami spotkaliśmy się w dniu 12 lipca 1995 r. w mieszkaniu nieżyjącego już Pana doktora Pawła Jurosa – senatora RP w latach 1991-1993. Warto też zauważyć, że w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w dniu 22 marca 2007 r. wygłosił wykład Pan Maciej Płażyński – Marszałek Sejmu RP, także ofiara tego strasznego, niewyjaśnionego do dzisiaj, lotu.
   Historia powstania tablicy zostanie przedstawiona w specjalnym liście, który zostanie zdeponowany w odpowiednich miejscach. Wymienieni zostaną w nim także jej fundatorzy – osoby, które przyjęły naszą propozycję wsparcia finansowego tej inicjatywy.
   Pragnę jeszcze – w imieniu inicjatorów powstania tablicy – gorąco podziękować Biskupowi Legnickiemu za zgodę na jej usytuowanie w tej świątyni, będącej „matką” kościołów Diecezji Legnickiej.
   Dziękujemy również jak najserdeczniej ks. bp. dr. Markowi Mendykowi za wsparcie tej idei i cenne uwagi oraz za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii i wygłoszenie homilii.
   Podziękowania kierujemy także do ks. prof. dr. hab. Władysława Bochnaka (proboszcza katedry) – za wszelką pomoc podczas realizacji tego przedsięwzięcia i do ks. Stanisława Szupieńko (diecezjalnego konserwatora zabytków) – za fachowe, inspirujące wskazówki.
   Zakończę to wystąpienie ostatnią zwrotką pieśni Cecylii i Tomasza Pasławskich zatytułowanej „Ofiarom Smoleńska”:
Kochani, zapamiętamy / Waszą śmierć niczym ofiarny stos
My dla was tę Polskę wygramy / Boże, pomóż odmienić nasz los.

Dziękuję za uwagę.

■ Stanisław Andrzej Potycz (wystąpienie z 10.04.2011 r. – podczas Mszy św. odprawionej w Katedrze Legnickiej przez bp. Marka Mendyka z okazji odsłonięcia Tablicy Smoleńskiej.)

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl