Nagrodzony „Mater Verbi”

[image]    W trzecią niedzielę września miała miejsce w Częstochowie pielgrzymka czytelników, przyjaciół i pracowników „Niedzieli”. Tegoroczne spotkanie odbyło się 15 września. Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku zostały przyznane i w czasie uroczystego spotkania wręczone przez redaktora naczelnego ks. inf. Ireneusza Skubisia medale „Mater Verbi”. Redakcja legnickiej edycji „Niedzieli” do nagrody zgłosiła p. Adama Maksymowicza, redaktora, autora licznych tekstów na łamach edycji.

   Adam Maksymowicz jest związany z legnickim Duszpasterstwem Ludzi Pracy ’90, działającym obecnie przy Zakonie Braci Mniejszych w Legnicy. Duszpasterstwo to prowadzi aktywną działalność na rzecz odpowiedzialności za kształt życia społecznego, realizując ten cel m.in. w formie cyklicznych, comiesięcznych spotkań modlitewno-kształceniowych. Do udziału w nich zapraszani są nie tylko przedstawiciele duchowieństwa, ale przede wszystkim grono ludzi świeckich, odpowiedzialnych za różne dziedziny życia społecznego.

   Adam Maksymowicz podjął się niełatwej roli kronikarza tych wydarzeń, przekładając treść wykładów i spotkań na język publicystyczny, z czego gorliwie korzystamy w ramach naszej edycji diecezjalnej „Niedzieli”.

   Przyznanie mu tego tytułu jest formą podziękowania za cierpliwą, cykliczną współpracę z naszą edycją, dzięki czemu ci, którzy nie mogą uczestniczyć w tych spotkaniach, mogą zapoznać się z ich ciekawą i różnorodną tematyką na łamach „Niedzieli” – napisał w uzasadnieniu przyznania tego odznaczenia red. odpowiedzialny za „Niedzielę Legnicką” ks. Piotr Nowosielski. On też wręczył nagrodę p. Maksymowiczowi podczas ostatniego spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy. jm

■ Niedziela legnicka, nr 43 (999) • 21 PAŹDZIERNIKA 2012

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl