Czy będą legniccy święci?

   Powołany w maju 2011 roku przez biskupa legnickiego Stefana Cichego, Zespół Historyczny „do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki księżnej Anny, jak również otaczającego ich kultu” zakończył prace.

   Przewodniczący zespołu ks. infułat prof. dr hab. Władysław Bochnak, jego zastępca ks. dr hab. Stanisław Araszczuk, sekretarz zespołu dr Wacław Szetelnicki i członkowie: ks. dr hab. Bogusław Drożdż, ks. dr Stanisław Kusik, ks. dr Tadeusz Dąbski, ks. dr Mariusz Majewski i mgr Stanisław Andrzej Potycz ustalili, że zachodzą uzasadnione przesłanki: po pierwsze, do „uznania Henryka II Pobożnego za męczennika oraz akceptacji heroiczności cnót księżnej Anny”, po drugie, do „podjęcia formalnego wszczęcia procedury mającej na celu wyniesienie na ołtarze zarówno Henryka II Pobożnego jako męczennika, jak i jego małżonki Anny na podstawie heroiczności cnót, a także jako małżeństwa.”

   Są trzy możliwości procesu beatyfikacyjnego księcia i księżnej. – Proces mógłby dotyczyć tylko księcia Henryka Pobożnego jako męczennika za wiarę, co wydaje się najprostsze – mówi Stanisław A. Potycz, prezes legnickiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, które zgłosiło wniosek o rozpoczęcie starań o beatyfikację książęcej pary. – Druga możliwość to wyniesienie na ołtarze [...] księżnej z racji heroiczności jej cnót. W tym przypadku potrzebny będzie cud za jej przyczyną. I trzecia możliwość, to uznanie Henryka i Anny za świętych małżonków.

   Zanim jednak rozpocznie się proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym, biskup legnicki musi uzyskać pozytywną opinię polskich biskupów w sprawie starań o wyniesienie na ołtarze książęcej pary. Czy biskup Stefan Cichy wystąpi wkrótce o taką zgodę do Konferencji Episkopatu Polski?
– Mam taką nadzieję – mówi Stanisław A. Potycz.
– Decyzja jeszcze nie zapadła. Na razie wiadomo tylko, że będą przygotowane dokumenty, które mają być przedstawione na Konferencji Episkopatu Polski – mówi ks. dr Mariusz Majewski, sekretarz biskupa Stefana Cichego.
Jeśli biskupi wydadzą pozytywną opinię, wówczas biskup legnicki będzie mógł rozpocząć proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym.

■ Agata Grzelińska, - „Panorama Legnicka” nr 10 z 12.03.2013 r.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl