Henryk II Pobożny patronem Polski?

RELIGIA. Władca może powiększyć grono świętych Kościoła katolickiego, uznawanych za patronów Polski i Europy.

[b]W czerwcu polscy biskupi podejmą decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Henryka II, syna św. Jadwigi Śląskiej.

   Henryk II, książę śląski, krakowski i wielkopolski - nazwany przez lud po śmierci Pobożnym - zginął 772 lata temu pod Legnicą. Choć bitwa została przegrana, to zacięta obrona polskich rycerzy powstrzymała Tatarów przed pochodem na zachód. Wielu historyków uznaje ją za jedną z najważniejszych w dziejach Europy.

   Wniosek o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego złożył 3 lata temu - na ręce biskupa legnickiego Stefana Cichego - przewodniczący Kapituły Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Legnicy Stanisław Andrzej Potycz.

   W uzasadnieniu można przeczytać m.in., że beatyfikacja Henryka Pobożnego "przyczyniłaby się do ugruntowania w naszej Ojczyźnie ideałów chrześcijańskich. (...) Nowi święci są także bardzo potrzebni integrującej się Europie, dla ożywienia w niej wiary i kultury chrześcijańskiej, dla jej odnowy etycznej i duchowej".

   Po blisko dwuletniej pracy zespołu złożonego z historyków i teologów bp Cichy wystąpił do Episkopatu Polski z wnioskiem o zgodę na podjęcie starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego. Biskupi mają podjąć decyzję w czerwcu. Kolejnym krokiem będzie skierowanie stosownej prośby do Stolicy Apostolskiej.

   Biskup Cichy nie ukrywa, że droga do wyniesienia na ołtarze Henryka Pobożnego jest długa. Największa trudność wynika z faktu, że minęło prawie 800 lat od śmierci kandydata na ołtarze. W takiej sytuacji niełatwo jest skompletować dokumentację archiwalną, w której znalazłyby się dowody jego świętości.

   Warto wspomnieć, że w Polsce aktualnie toczy się kilkadziesiąt procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych dotyczących osób żyjących przed wiekami.

   - To procesy oparte głównie na dokumentach archiwalnych - mówi ks. dr Andrzej Scąber, kierownik referatu spraw kanonizacyjnych krakowskiej kurii.

   Przypomina, że na wyniesienie na ołtarze czeka m.in. czterech krakowian: żyjący w XV stuleciu Izajasz Boner, augustianin z kościoła św. Katarzyny, Michał Giedroyć z kościoła św. Marka i Świętosław Milczący z kościoła Mariackiego, a na kanonizację żyjąca w XIII wieku błogosławiona Bronisława.

■ Grażyna Starzak, Dziennik Polski, 16.04.2013 r.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl