Jubileusz Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90

   Nazwa Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 znana jest wielu legniczanom, którzy już od ponad 23 lat regularnie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez przewodniczącego Kapituły Duszpasterstwa mecenasa Stanisława Andrzeja Potycza. Myśl o utworzeniu takiego duszpasterstwa powstała zaraz po uwolnieniu Polski od systemu komunistycznego. Wówczas powstało wielkie zapotrzebowanie na różne spotkania formacyjne przedstawiające prawicowy, katolicki punkt widzenia jako alternatywę dla wpajanych Polakom przez lata lewackich idei. , które pozwolą na odtrucie od myślicieli lewackich typu Lenin, Marks czy Engels. Odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa było powołanie do życia duszpasterstwa ludzi pracy. Od momentu pierwszego spotkania przez kaplicę Ojców Franciszkanów przy ul. Rataja w Legnicy przewinęło się kilkuset słuchaczy i ponad stu prelegentów, którzy przyjeżdżali do Legnicy nawet z zagranicy. Osoby proszone chętnie odpowiadały na zaproszenie mecenasa Potycza, bowiem wiedziały, że to działanie regularne i nieprzypadkowe.
[image]
   W czwartek 26 września przypadło dokładnie 250. spotkanie. Na tę okoliczność został zaproszony Biskup Legnicki Stefan Cichy z wykładem „50-lecie ogłoszenia Konstytucji o liturgii – przygotowanie, myśli przewodnie, dokumenty wykonawcze”. Termin spotkania został umówiony z Księdzem Biskupem już rok temu, ale niestety pobyt w szpitalu uniemożliwił mu osobiste przybycie na miejsce spotkania. Delegatem Biskupa Legnickiego podczas jubileuszu był jego sekretarz – ks. dr Mariusz Majewski, który najpierw przewodniczył Mszy św. z homilią, a następnie odczytał wykład przygotowany przez biskupa Cichego.

   W czasie prelekcji zostało podkreślone, że Konstytucja o liturgii była pierwszym dokumentem uchwalonym podczas Soboru Watykańskiego II. Następnie prelegent ukazał proces przygotowania i uchwalenia konstytucji, a także wypunktował myśli przewodnie soborowego dokumentu. Ukazał również jego nastawienie i znaczenie ekumeniczne. Po zakończonej prelekcji był czas na dyskusję i wolne wnioski. Głos zabrali senator Dorota Czudowska, dyrektor radio Plus Stanisław Obertaniec i ks. Bogusław Wolański.

   Po części modlitewno-wykładowej przyszedł czas na świętowanie. W tzw. sali na dole franciszkańskiego klasztoru przygotowany był wielki tort jubileuszowy. Przy kawie i lampce szampana rozpoczęła się ożywiona dyskusja na bieżące tematy społeczne, głównie dotyczące miasta Legnicy. Była to także okazja do wspomnień. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na 251. spotkanie w październiku.

[image]

■ Ks. Bogusław Wolański – „Niedziela” nr 41 z 13.10.13 r.

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl