UZUPEŁNIALI DŁUGOSZA

Są już znane wyniki badań nad życiem i śmiercią Henryka II Pobożnego.

   Biblioteka Wyższego Serninarium Duchownego Diecezji Legnickiej im. Jana Pawła II rzadko widzi aż tylu gości. Tematem ostatniego spotkania była beatyfikacja księcia Henryka II i jego żony Anny, a ta sprawa interesuje wielu legniczan. W czasie sesji wypowiadali się członkowie komisji historycznej, powołanej przez biskupa legnickiego do zbadania życia Henryka II oraz jego żony. W ten sposób szukano odpowiedzi na pytanie, czy są dowody pozwalające wszcząć proces beatyfikacyjny tych postaci.

   Jak wiadomo, Komisja już zakończyła swoją pracę i rekomendowała biskupowi wszczęcie procesu księcia jako męczennika za wiarę. Sesja miała szerzej pokazać wyniki tych badań. Zebrani dowiedzieli się m.in., że książę Henryk II nie zginął na polu bitwy, lecz w obozie Tatarów, gdy odmówił oddania hołdu chanowi. Ta ciekawa teza historyczna uzupełnia m.in. relację Jana Długosza, która aż do naszych czasów jest właściwie jedynym źródłem historycznym, opisującym bitwę pod Legnicą. Wyniki wszystkich badań zostały spisane i wydane w książce autorstwa Stanisława Andrzeja Potycza. Książka zawiera też m.in. wykłady, wygłoszone w czasie spotkań w Duszpasterstwie Ludzi Pracy '90, poświęcone księciu Henrykowi II i jego żonie Annie.

Czytelnia biblioteki tym razem wypełniła się po brzegi (zdjęcia zrobione 5 minut przed rozpoczęciem sesji).
[image]
[image]

■ mio, „Gość Niedzielny” nr 47 z 24.11.2013 r.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl