Potycz: Śmierć Pobożnego drogą do beatyfikacji

   Stanisław Andrzej Potycz promował książkę pt. „Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny”. Opowiadał o życiu i śmierci księcia, przekonując, że Henrykowi Pobożnemu należy się beatyfikacja.

[image]

   22 sesja naukowa w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej pn. „Śladami Henryka Pobożnego i Księżnej Anny” miała rzucić nowe światło na wydarzenia rozegrane przeszło 772 lata temu pod Legnicą.

   Na początku gości, m. in. JE ks. biskupa Stefana Cichego, senator Dorotę Czudowską i radną PiS Ewę Szymańską, powitał dyrektor biblioteki ks. Bogusław Drożdż. Kolejnym punktem seminarium był wykład przewodniczącego Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 Stanisława Andrzeja Potycza*.

   Prelegent, jako jeden z członków Zespołu Historycznego uzupełnia historię spisaną przez Jana Długosza przeszło 200 lat po Bitwie pod Legnicą. Potycz przedstawił naoczne relacje sporządzone w trzech księgach: „Historii Tatarów” C. de Bridii, „Historii Mongołów” Jana di Piano Carpiniego oraz „Sprawozdania” Benedykta Polaka. Przewodniczący Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, powołując się na anonima piszącego pod pseudonimem C. de Bridia, wyjaśnił okoliczności śmierci księcia.

   Zdaniem Potycza z kroniki wynika, że książę Henryk zginął w obozie mongolskim, a nie na polu bitwy. - Pobożny ugodzony włócznią trafił do niewoli – twierdził członek Kapituły. – Ceną za jego przeżycie było oddanie hołdu tatarskiemu przywódcy. – Odmowa pokłonienia się mongolskiemu wodzowi Ordu skutkowała śmiercią męczennika. Członek Kapituły zaznaczał, że czyny Henryka Pobożnego wypełniają wszystkie znamiona męczennika. […]
Podczas spotkania w bibliotece Potycz promował książkę swojego autorstwa pt. „Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny”. Publikacja zawiera dokumenty związane z procesem beatyfikacyjnym księcia Henryka Pobożnego i jego małżonki.

■ Tekst i foto: MB (lca.pl), 2013-11-16 10:10:55

*Stanisław Andrzej Potycz odczytał wykład Tomasza Łysiaka pt. „Henryk Pobożny – rycerz Chrystusa”. Autor wykładu – z uwagi na nagłą chorobę – nie mógł bowiem wziąć udziału w sesji. Następnie S. A. Potycz opowiedział o książce pt. „Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny” wydanej przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne i Bibliotekę im. Jana Pawła II WSD Diecezji Legnickiej (przypis: S.A. Potycz).

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl