Kultura według JP2

[image]    We wnętrzach klasztoru franciszkańskiego przy ulicy Rataja w Legnicy odbyło się kolejne spotkanie w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90.

   Tym razem mówcą był ks. dr Andrzej Ziombra, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, proboszcz legnickiej parafii pw. św.Jacka. Prelegent mówił o znaczeniu kultury w nauczaniu Jana Pawła II. Jak zaznaczył, ojciec święty nieraz bardzo gwałtowanie definiował pojęcie kultury. – Papież przypomniał, że kultura winna służyć rozwojowi człowieka. Wszelkie próby wpływania poprzez nią na deformację człowieczeństwa nie mogą mieć miejsca. Podczas studiów nad tym zagadnieniem, najbardziej poruszyło mnie papieskie stwierdzenie, że człowiek jest twórcą i odbiorcą kultury. Upraszczając, można powiedzieć, że moje działanie ma wpływ na moje życie oraz życie innych osób. To bardzo ważne przypomnienie, które wzywa nas do większej odpowiedzialności – uważa ks. dr Ziombra.

   Prelekcja była streszczeniem dysertacji doktorskiej kapłana. – Moje zainteresowanie kulturą zbiegło się z pontyfikatern Jana Pawła II, którego przepowiadanie miało wyraźnie personalistyczny wymiar – uważa ks. Ziombra. Ostatecznie jego badania naukowe stały się inspiracją do wnikliwszego zapoznania się z nauczaniem papieskim oraz konieczności badania zjawiska kultury.

■ Andrzej Felak – „Gość Niedzielny” nr 18 z dnia 4 maja 2014 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl