W drodze ku Bractwu Henryka Pobożnego

   W jedną z lipcowych sobót w legnickim klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi odbył się Dzień Skupienia osób zainteresowanych powstaniem wspólnoty świeckich i kapłanów, którzy za wzór duchowy przyjęli pobożne postawy i wartości reprezentowane przez księcia Henryka Pobożnego i jego małżonkę księżną Annę Śląską.

Inicjatywa
   Myśl o powołaniu takiej wspólnoty powstała w kwietniu 2013 r. podczas rozmowy Tomasza Łysiaka (autora trylogii powieściowej „Kroniki szalbierskie”, której akcja dzieje się w latach 1237-1241), jego małżonki Magdaleny Łysiak i Stanisława Andrzeja Potycza – przewodniczącego Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy, które od lat podejmuje działania zmierzające do wyniesienia na ołtarze książęcej pary. Przyjęli oni roboczą nazwę tej wspólnoty: Bractwo Henryka Pobożnego. W maju 2014 r., na spotkaniu w większym gronie ustalono, że przed podjęciem dalszych działań należy spotkać się na całodziennym Dniu Skupienia, aby pomodlić się w sprawie tworzącego się Bractwa.

Krzyż Chrystusa niech mi będzie światłem
   Dzień ten rozpoczął się od adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której ks. prof. Bogusław Drożdż mówił o cnocie rycerskości Henryka Pobożnego, zastanawiając się nad podstawowymi cnotami – roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania. Te cnoty są nadal aktualne i winny stać się udziałem każdego z nas, a to, co można odnaleźć w postaci księcia i księżnej, jest zadaniem dla tych, którzy przywołują ich imię. Następnie odprawiona została Msza św. koncelebrowana (ks. Piotr Kot, ks. Mariusz Majewski, o. Damian Stachowicz OFM i o. Józef Szańca OFMConv), podczas której o. Damian (gwardian) wygłosił homilię. Nawiązał w niej do odwagi Henryka Pobożnego, popartej głęboką wiarą, gdy ten stawiał czoła Tatarom na Legnickim Polu. W refleksji przed błogosławieństwem ks. dr Mariusz Majewski (wykładowca PWT) zwrócił uwagę na Krzyż św. Benedykta, który – widoczny z autostrady – jaśnieje nad Legnickim Polem, i na przesłanie jakie niesie napis umieszczony na nim: „Krzyż Chrystusa niech mi będzie światłem”. Mówił też o doświadczeniu życia wiarą i obrony wiary, które dokonało się za sprawą Henryka Pobożnego.

Fascynacja postacią Henryka Pobożnego
   Po części modlitewnej przedstawione zostały trzy wystąpienia. O. Józef Szańca (dyrektor Zespołu Szkół im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy) wygłosił słowo o św. Franciszku z Asyżu i o duchowości franciszkańskiej. Zauważył, że książęca para była mocno związana z franciszkanami, a Henryk Pobożny nakazał, aby każdego dnia w południe biły dzwony na Anioł Pański. Modlitwę tę bardzo propagowali franciszkanie. Następnie głos zabrał Tomasz Łysiak, wyjaśniając, dlaczego jest zafascynowany postacią Henryka Pobożnego. W szczególności ceni go za patriotyzm, miłość do Ojczyzny i niezłomność. Przedstawił dwa obszary duchowości, do których powinno nawiązywać Bractwo: franciszkańską i benedyktyńską. Ta ostatnia m.in. dlatego, że to księżna Anna sprowadziła benedyktynów do Krzeszowa z czeskich Opatowic i nadała im dobra w Legnickim Polu. Zaproponował obszary działania powstającej wspólnoty: wewnętrzną (np. przez modlitwę i przemianę duchową) i zewnętrzną (w szczególności przez odważne stawanie w obronie wartości chrześcijańskich). Z kolei dr Wacław Szetelnicki (wykładowca PWT) mówił o bractwach, głównie kościelnych. O tym, na czym one polegają i czym różnią się od bractw rycerskich, obecnie najczęściej znanych jako grupy rekonstrukcyjne.
   W dyskusji ustalono, że przed kolejną rocznicą Bitwy pod Legnicą (kwiecień 2015) odbędzie się jeszcze jedno spotkanie modlitewno-organizacyjne, podczas którego zostaną podjęte ostateczne decyzje związane z nazwą Bractwa, jego formą, strukturą organizacyjną i celami.

[image]
Inicjatorzy powstania Bractwa. Pierwszy rząd, od lewej: Stanisław Andrzej Potycz, Jadwiga Rozmiarek, Magdalena Łysiak, o. Józef Szańca, Dorota Niemyjska, Grzegorz Niemyjski; w drugim rzędzie od lewej: Tomasz Łysiak, ks. Mariusz Majewski, o. Damian Stachowicz, ks. Piotr Kot, Piotr Rozmiarek, ks. Bogusław Drożdż, Wacław Szetelnicki.

■ Stanisław Andrzej Potycz - artykuł został opublikowany w „Niedzieli” nr 33 z 17.08.2014 r.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl