Pasja ilustrowana

   Album „Dokąd zmierzasz” niczym średniowieczne dzieło nie ma na okładce nazwiska autora. – Tak było lepiej. To Chrystus opasał swoją miłością świat. Niech on będzie na pierwszym miejscu – mówi autorka najlepszej katolickiej książki 2014 roku.

[image]
Autorka zachęcała młodych do podążania za głosem Boga i swojego serca

   Małgorzata Kupiszewska spotkała się w zeszłym tygodniu z legniczanami. Najpierw na specjalnym spotkaniu w katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu, a następnie w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy ‘90. Od kilku miesięcy DLP ’90 ma nieco szerszy zasięg oddziaływania niż tylko jedno czwartkowe spotkanie raz na jakiś czas. Pojawiający się w Legnicy prelegenci przyjeżdżają dwa bądź trzy dni wcześniej. Odwiedzają wówczas licea i gimnazja. – To, co pierwotnie wydawało się jednostkowym spotkaniem z młodzieżą, obecnie jest już pewną tradycją – cieszy się Stanisław Andrzej Potycz z DLP ’90.
   Małgorzata Kupiszewska jest autorką niecodziennego albumu zawierającego rozważania Drogi Krzyżowej oraz wszystkich części Różańca, wzbogaconego oryginalnymi reprodukcjami obrazów. Rozważania oraz ilustracje stworzyli Polacy m.in. z Australii, Ameryki Południowej i Afryki. Dość wspomnieć, że album został ofiarowany m.in. Benedyktowi XVI. Temu dzieło się tak spodobało, że nawet wybrał sobie jedną z ilustracji i poprosił o namalowanie dla niego tego konkretnego obrazu.
   O tym właśnie opowiadała podczas spotkania w „katoliku” Małgorzata Kupiszewska. Autorka przez wiele lat uczyła języka polskiego w liceum. Widać to było podczas spotkań z młodzieżą. – Bardzo przyjemnie się jej słuchało. Mówiła z pasją. Widać, że zależało jej na tym, żeby nam przekazać jak najwięcej informacji. Widziałam też wielką wiarę u tej pani. A to jest bardzo ważne dla mnie – mówi po lekcji w sali nr 8 Roksana Korban z klasy II a.
   Tego typu spotkania z ciekawymi osobami nie są nowością w „katoliku”. Dzięki współpracy m.in. z DLP ’90 szkołę odwiedzają ludzie, którzy dzielą się z młodymi swoimi pasjami, zwycięstwami i porażkami zawodowymi. – Nauczyciele przekazują nam wiedzę, którą muszą przekazać w ramach zatwierdzonego przez ministerstwo programu. A ci goście przekazują nam coś, co jest ich życiową pasją. Próbują nas nią zarazić. Mówią więc w niezwykle fachowy, ale i interesujący sposób... Tak jak to było dzisiaj - mówi Aleksandra Janus z II klasy liceum.

■ Jędrzej Rams „Gość Legnicki” nr 12 z 2015 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl