Spotkanie z młodzieżą KLO

Droga Krzyżowa w sali nr 8

Uczniowie katolickiego liceum przeżyli w środę bardzo nietypową lekcję. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu odwiedziła Małgorzata Kupiszewska. Przyjechała ona do Legnicy na spotkanie w ramach Duszpasterstw Ludzi Pracy ’90. Korzystając z okazji, cały dzień spędziła jednak też z uczniami katolickiego liceum. Sama bowiem przez wiele lat uczyła języka polskiego.

   Nietypową lekcję odbyli z nią uczniowie wszystkich klas liceum. Głównym tematem spotkania był album „Dokąd zmierzasz”, dzieło zawierające przepiękne rozważania Drogi Krzyżowej oraz liczne oryginalne ilustracje. Książka powstała przy współpracy Polaków mieszkających m.in. w Australii, Ameryce Południowej i Afryce.
   Autorka dzieła na początek prosiła o odprawienie z nią nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Do czytania poszczególnych rozważań zaangażowała młodych. Później opowiadała o swoim życiu pełnym pasji, pragnień i zrealizowanych marzeń. Zachęcała do stawiania sobie wymagań i podążania za głosem Boga i swojego serca.
   - Bardzo przyjemnie się słucha. Mówi z pasją. Widać że zależy jej na tym, żeby nam przekazać jak najwięcej informacji. Widziałam też wielką wiarę u tej pani. A to jest bardzo ważne dla mnie - mówi po lekcji w sali nr 8 Roksana Korban.
   Album „Dokąd zmierzasz” został uznany za najlepszą książkę katolicką w 2014 roku. Jeden z egzemplarzy został ofiarowany Benedyktowi XVI. Ten zachwycony albumem poprosił o namalowanie specjalnie dla niego obrazu, którego reprodukcja była dołączona jako ilustracja do jednej ze stacji drogi krzyżowej.

■ Jędrzej Rams, http://legnica.gosc.pl/doc/2387575.Droga-Krzyzowa-w-sali-nr-8Lekcja na klęcząco

   Do uczniów legnickiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu przyjechała Małgorzata Kupiszewska. Głównym tematem spotkania była prezentacja jej albumu o Drodze Krzyżowej „Dokąd zmierzasz”. Dialog między gościem a uczniami rozpoczął się od modlitwy Drogą Krzyżową. Następnie popłynęła opowieść o pasjach, marzeniach, słuchaniu Boga i własnego serca. Takie spotkania w KLO odbywają się często. Do licealistów przyjeżdżają architekci, malarze, profesorowie. Goście opowiadają o swoich wyborach w życiu, pasjach i dążeniu do Boga.

■ Jędrzej Rams, http://legnica.gosc.pl/gal/spis/2387577.Lekcja-na-kleczacoInformacja o spotkaniu z Małgorzatą Kupiszewską w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy, wraz ze zdjęciami, znajduje się także na portalu tej szkoły: http://www.klo.franciszkanie.pl/index.php/liceum

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl