Szykują proces beatyfikacyjny księcia Henryka II Pobożnego

   W Legnicy powstaje Bractwo Henryka Pobożnego, które zacznie działać 9 kwietnia.

   Starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego wkroczyły w nowy etap. Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał zespół diecezjalny ds. przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego. Tworzy go dziewięć osób: bp senior Stefan Cichy - przewodniczący, ks. dr Sławomir Kowalski - historyk, dr Anna Sutowicz - historyk, Andrzej Potycz - prawnik, ks. dr Mariusz Majewski - sekretarz biskupa, dr Wacław Szetelnicki - historyk, ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk - liturgista oraz ks. dr hab. Bogusław Drożdż - teolog i ks. dr Piotr Kot - biblista.
   Zespół ma przygotować dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procesu, przede wszystkim uzasadnienie starań o wyniesienie średniowiecznego władcy na ołtarze. Gdy dokument powstanie, biskup legnicki przedstawi go Konferencji Episkopatu Polski. Jeżeli biskupi wydadzą zgodę, tzw. nihil obstat (łac. nic nie stoi na przeszkodzie), kolejnym etapem będzie rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym.
   O tym, że Henryk Pobożny jako męczennik za wiarę i wzorowy władca zasługuje na przydomek „błogosławiony”, od lat wątpliwości nie ma Andrzej Potycz, prezes Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. Pięć lat temu to on złożył na ręce ówczesnego biskupa legnickiego Stefana Cichego wniosek o rozpoczęcie starań o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia i jego żony. Biskup Cichy powołał zespół historyczny do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki księżnej Anny, jak również otaczającego ich kultu. Po zapoznaniu się z wnioskami, jakie opracował zespół historyczny, biskup Cichy zdecydował jednak, że (przynajmniej na razie) należy starać się jedynie o beatyfikację księcia Henryka. Proces męczennika ma większe szanse na powodzenie. Andrzej Potycz podkreśla, że to nie wyklucza w przyszłości starań o beatyfikację księżnej, która bez wątpienia na miano błogosławionej zasługuje. I że książęca para może być wzorem dla współczesnych małżonków.
   Staraniom o beatyfikację towarzyszą inne przedsięwzięcia związane z księciem Henrykiem Pobożnym, noszącym miano obrońcy chrześcijaństwa. 9 kwietnia, w rocznicę bitwy pod Legnicą, w której zginął kandydat na ołtarze, w Legnickim Polu zainaugurowana zostanie działalność Bractwa Henryka Pobożnego. Pełna nazwa Bractwa to: Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka Pobożnego i Anny Śląskiej.
   - Celem Bractwa jest rozwój duchowy i dążenie do świętości przez naśladowanie postaw i wartości uosabianych przez księcia Henryka i księżną Annę - mówi Andrzej Potycz. - Za wartości szczególnie ważne Bractwo uznaje obronę podstaw chrześcijańskiej, łacińskiej cywilizacji, patriotyzm i krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży, wychowanie przyszłych pokoleń w duchu pobożności i przywiązania do tradycji i chrześcijańskiego dziedzictwa.

■ Agata Grzelińska, Gazeta Wrocławska 76/2015 z 1.04.2015 r.

Artykuł ukazał się także w wersji elektronicznej pt. „Książę z Dolnego Śląska zostanie błogosławionym? Jest taka szansa” (www.gazetawroclawska.pl z 1.04.2015 r.) i w „Panoramie Legnickiej” pt. „Henryk Pobożny zostanie wyniesiony na ołtarze. Kiedy to może się stać?” (nr 14 z 7.04.2015 r.).

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl