Powstanie Bractwa Henryka Pobożnego i księżnej Anny

   Inauguracja Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka Pobożnego oraz księżnej Anny Śląskiej to kolejny krok w popularyzowaniu tych postaci podjęty przez środowisko Duszpasterstwa Ludzi Pracy’90 w Legnicy.

   Biskup legnicki przychylił się do prośby założycieli nowego bractwa, które ma być wspólnotą wiernych – świeckich i duchownych, zezwalając na jego funkcjonowanie.
   Celem bractwa jest rozwój duchowy oraz dążenie do świętości przez naśladowanie postaw i wartości uosabianych przez patronów księcia Henryka i księżną Annę.
   Za wartości szczególnie ważne bractwo uznaje obronę podstaw chrześcijańskiej, łacińskiej cywilizacji, takich jak: prawo naturalne, w tym prawo do życia i naturalnej śmierci; tradycyjnie rozumianą rodzinę katolicką; chrześcijańską kulturę moralną oraz obecność Boga w społeczno-kulturalnej przestrzeni publicznej; patriotyzm i krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz wychowanie przyszłych pokoleń w duchu pobożności i przywiązania do tradycji i chrześcijańskiego dziedzictwa.
   Swoje cele będzie realizować m.in. przez: modlitwę, dbałość o właściwą formację duchową, organizowanie konferencji, dni skupienia i rekolekcji, realizację projektów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pogłębianie, upowszechnianie i propagowanie wiedzy o Henryku Pobożnym i księżnej Annie Śląskiej jako o osobach stanowiących wzór do naśladowania we współczesnym świecie, udział w życiu Kościoła Katolickiego przez uczestniczenie w wydarzeniach natury religijnej i patriotycznej, współpracę z instytucjami kościelnymi oraz działalność wydawniczą, charytatywną i dobroczynną.
   9 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 18 w bazylice w Legnickim Polu odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka z ogłoszeniem dekretu Biskupa Legnickiego o nadaniu osobowości prawnej i zatwierdzeniu statutu.

■ Ks. Piotr Nowosielski, „Niedziela” nr 14 z 5.04.2015 r.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl