Starania o beatyfikację Henryka II Pobożnego

   Sądzę, iż ważną informacją dla Trzebniczan i czcicieli św. Jadwigi Śląskiej powinna być wiadomość o powołaniu zespołu ds. beatyfikacji Henryka Pobożnego, syna naszej Patronki.
   Książę Henryk II Pobożny urodził między 1196 a 1207 r., jako trzeci syn Henryka I Brodatego i św. Jadwigi (dokładna data urodzin księcia nie jest znana). Po śmierci starszych braci, Henryk stał się jedynym dziedzicem. Stosunkowo szybko zaczął wspomagać ojca w sprawowaniu rządów, a po jego śmierci w 1238 r., rozpoczął samodzielne rządy. W 1241 r. Henryk Pobożny ze swoim wojskiem próbował przeciwstawić się Mongołom w ich marszu na podbój Europy. W dniu 9 kwietnia 1241 r. doszło do bitwy pod Legnicą, która zakończyła się klęską wojsk Henryka i jego sprzymierzeńców, oraz śmiercią księcia. Nawałnica tatarska została jednak zatrzymana.
   W przekonaniu wielu osób Henryk II Pobożny jest męczennikiem za wiarę (zob. Stanisław Andrzej Potycz, Książę Henryk Pobożny – męczennik za wiarę, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 13(2014) nr 1, s. 95-103). W 2010 r., podczas trwającego wówczas synodu diecezji legnickiej, na ręce ks. biskupa Stefana Cichego, Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy złożyło wniosek o wszczęcie przygotowań zmierzających do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny. W maju 2011 r. został powołany przez bpa Cichego zespół historyczny, mający za zadanie zbadać sprawę męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót małżonki Anny, jak również otaczającego ich kultu.
   Kontynuując podjęte starania, nowy bp legnicki Zbigniew Kiernikowski, wydał w uroczystość św. Józefa, 19 marca 2015 r., dekret powołujący Zespół Diecezjalny ds. przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego. Dziewięcioosobowa komisja, w skład której wchodzą osoby duchowne i świeckie, ma za zadanie m.in. przygotować dokumenty uzasadniające, dlaczego Henryk II może zastać wyniesiony na ołtarze. Jeśli Konferencja Episkopatu Polski poprze wniosek, wówczas kolejnym krokiem będzie skierowanie prośby do Stolicy Apostolskiej o zgodę na rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego.

■ Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, „Żniwo” (tygodnik Parafii Św. Bartłomieja Apostoła i Św. Jadwigi w Trzebnicy) nr 14/2015

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl