Święty Jan Paweł II po dziesięciu latach

Szczęść Boże…
i serdeczne Bóg zapłać!

Bóg zapłać, za możliwość publikacji poematu „Płomienie” pośród znakomitych, krzepiących, często jakże odkrywczych, tekstów tak zacnych Autorek i Autorów.

I co powiedzieć jeszcze? Co powiedzieć po tych dziesięciu latach?

Czuję jakiś rodzaj dojmującego smutku, że w przestrzeni społecznej tak wiele i tak wielu bardzo jednak się oddaliło od posłania i od nauczania Świętego Jana Pawła II.

To bolesne, bo jeszcze tak niedawno słychać było płacz i donośne Santo Subito!, Subito Santo!

A dziś? Po aż i zaledwie dziesięciu latach pojawiają się wręcz głosy deprecjonujące Jego wielki pontyfikat. Głosy małych szyderców, którymi sycą się, głodne zysku, media. Głosy niekiedy cieszące się zainteresowaniem, a nawet swoistym sieciowym aplauzem.

Dlaczego?

Ano, dlatego, że – mimo wysiłków Kościoła i wielu zacnych instytucji – znajomość nauczania Ojca Świętego i wiedza o Jego Dziele są często bardzo powierzchowne. Żadne, sięgające wyłącznie po wizerunek Świętego, często pop-kulturowe, zabiegi nie zastąpią wnikliwej, uważnej, lektury Jego Dzieła. Nie zastąpią głębokiej osobistej refleksji i jakże potrzebnej rozmowy o tym niezwykłym Darze od Boga, jakim był i jest Święty Jan Paweł II, zarówno dla Polski jak i całego Świata.

To wymaga zwyczajnego ludzkiego wysiłku i zwyczajnej ludzkiej odwagi.

Jego barka zawsze płynęła pod prąd i warto o tym pamiętać.

Warto pamiętać i głośno mówić, że w historii naszego Narodu nie było i nie ma kogoś tak wielkiego jak On. Kogoś, u którego nadal i zawsze można odnaleźć wsparcie i mądrą radę, bo On całym swoim Jestestwem dawał i nadal daje świadectwo wiary, prawdy i mądrości, bo znał moc modlitwy i uczył mocy modlitwy. Ale znał też moc zwykłych słów i roztropnie je ważył.

Z pokorą, powtórzę zatem za czcigodnym Włodarzem tej Diecezji, Biskupem Legnickim Zbigniewem Kiernikowskim: To nie tyle Jezus zagubił się w świątyni, ale to my pogubiliśmy się i często gubimy się w naszym życiu (ingres, Legnica, 28 czerwca 2014 r.).

A teraz przeczytam fragmenty mojego poematu „Płomienie” opublikowanego w całości w prezentowanej dzisiaj książce „Święty Jan Paweł II pośród nas”.

■ Robert Gawłowski - 25. sesja naukowa „W myśli i czynie Świętego Jana Pawła II”, Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, 2 czerwca 2015 r.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl