Jubileuszowa sesja naukowa

   W Bibliotece im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej 2 czerwca odbyła się 25. sesja naukowa. Hasłem przewodnim sesji były słowa: „W myśli i czynie św. Jana Pawła II”.

   Po wprowadzeniu, jakie charakteryzowało pokrótce dotychczasową problematykę podejmowaną podczas wcześniej zorganizowanych sesji, zostały zaprezentowane trzy zagadnienia. Pierwsze wystąpienie pt. ,,Płomienie” – poemat dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zaprezentował poeta Robert Gawłowski z Wrocławia. Druga prelekcja była poświęcona promocji nowo wydanej książki pt. „Święty Jan Paweł II pośród nas”. Książkę, na którą składają się wykłady o Janie Pawle II, wygłoszone podczas cyklicznie odbywających się zebrań Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, opracował mecenas Stanisław Andrzej Potycz – przewodniczący Kapituły DLP ’90. Trzeci wykład wygłosił ks. prof. Bogusław Drożdż, dyrektor biblioteki WSD. Przedstawił zagadnienie: „Duchowy testament Św. Jana Pawła II”. Po oficjalnej części słuchacze zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek, podczas którego można było w dyskusji podzielić się własnymi przemyśleniami
nt. osoby i dzieła Wielkiego Papieża.

   W związku z jubileuszem warto przypomnieć, że pierwsza sesja naukowa w bibliotece odbyła się 15 grudnia 2006 r. i była poświęcona godności człowieka jako niezbywalnym prawie i fundamencie ładu społecznego. Rokrocznie jest też organizowana sesja 2 czerwca lub w okolicach tej daty, by upamiętnić otwarcie i poświęcenie nowych pomieszczeń bibliotecznych oraz nadanie jej imienia Jana Pawła II w 1998 r. przez ówczesnego bp. Tadeusza Rybaka. Organizatorem oraz współorganizatorem sesji poza biblioteką najczęściej były: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej, Diecezjalne Centrum Edukacyjne i Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90.

   Redakcja "Niedzieli Legnickiej" dołącza się do gratulacji jubileuszowych i życzy bibliotece dalszych sukcesów związanych z promocją wartości chrześcijańskich przez organizowanie sesji naukowo-kulturowych.

■ Monika Łukaszów, Niedziela, nr 25 z 21.06.2015 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl