Od wydawcy

Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny (wydanie II poprawione i uzupełnione, 2015)

[image]    Oddajemy do rąk czytelników drugie wydanie książki Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny. Ponieważ nakład pierwszego wydania (2013 r.) wyczerpał się, członkowie Zespołu Diecezjalnego do spraw przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego – powołanego dekretem biskupa legnickiego w marcu 2015 r. – uznali, że warto ją wznowić, uzupełniając o nowe materiały. W międzyczasie odbyły się bowiem kolejne wykłady (cztery) związane z problematyką, której książka dotyczy (zostały zamieszczone w końcowej części rozdziału pierwszego) oraz pojawiły się nowe świadectwa, inicjatywy i publikacje medialne na ten temat (dodane do punktów 1, 2 i 4 drugiego rozdziału). Uzupełnione też zostały rozdział trzeci (o poparcie znanej podróżniczki i dziennikarki Moniki Rogozińskiej dla wniosku o beatyfikację księcia Henryka Pobożnego) oraz rozdział czwarty (o wyżej wspomniany dekret biskupa legnickiego).
   Wyjaśniając powody wznowienia książki i przedstawiając zmiany w niej wprowadzone, zachęcamy do jej lektury oraz modlitwy o potrzebne łaski za przyczyną Henryka Pobożnego i jego małżonki Anny (zamieszczonej w rozdziale drugim).

■ Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl