Henryk Pobożny męczennikiem za wiarę?

LEGNICA. Jeżeli Stolica Apostolska wyrazi zgodę, rozpocznie się proces beatyfikacyjny księcia Henryka Pobożnego, który w 1241 r. poległ w bitwie pod Legnicą. Był synem św. Jadwigi Śląskiej i Henryka Brodatego. 9 kwietnia 1241 r. na czele rycerstwa śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego, wspartego głównie przez rycerzy z zakonów krzyżackiego, joannitów i templariuszy, stanął do walki z czterokrotnie liczniejszą armią mongolską (tatarską). Chrześcijanie bitwę przegrali, książę poległ, ale tatarskie hordy zaniechały dalszego pochodu na zachód. Dlatego ta bitwa miała wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia wiary. "Trudno określić, jakie motywy przeważały w sercu Henryka - chęć obrony ojczystej ziemi i udręczonego ludu, czy też wola powstrzymania wojsk mahometańskich zagrażających chrześcijaństwu. Wydaje się, że te motywy były nierozłączne. Henryk, oddając życie za powierzony jego władzy lud, równocześnie oddawał je za wiarę Chrystusową. I to był znamienny rys jego pobożności, którą ówczesne pokolenia dostrzegały i zachowały jako przydomek" – mówił w 1997 r. podczas swojej wizyty w Legnicy papież Jan Paweł II.
Starania o beatyfikację Henryka Pobożnego trwają w diecezji legnickiej od kilku lat. Powołano specjalną komisję historyczną, działa też Zespół Diecezjalny ds. przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego. Podczas ostatniego zebrania polscy biskupi wyrazili zgodę na podjęcie kolejnych kroków ku beatyfikacji księcia.

■ ajm/KAI – Gość Niedzielny nr 42 z 18.10.2015 r.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl