Wiara, mądrość i prawda

[image]

   Są miejsca, do których chce się wracać, w których czujemy się dobrze, doświadczamy wyjątkowego promieniowania piękna. To miejsca, w których jednoczy się wiara, mądrość i prawda. Takim miejscem w Legnicy od lat jest franciszkański Dom Boży Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 przy ul. Rataja 23.

[image]

   Tam właśnie, raz w miesiącu po mszy Świętej, odbywają się debaty poświęcone życiu religijnemu w Polsce, kulturze, oświacie, moralności, nauce, literaturze i sztuce. I zwykle kaplica jest pełna ludzi. Bo rozmowy toczą się na wysokim poziomie, pojawiają się pytania trudne i skomplikowane. A wykładowcy dokładają starań, by były one interesujące i wnoszące coś nowego do naszej wiedzy o świecie. Właśnie otrzymałem zaproszenie od p. Andrzeja Potycza, człowieka o wielkiej wrażliwości, uczulonego na bieżące problemy Polski, dbającego, by każdy znalazł tam dla siebie coś szczególnego i mnie poprosił, bym opowiedział – w oparciu o moje powieści – o barbarzyńcach, którzy niszczą wielowiekową cywilizację łacińską, degradują porządek moralny świata, deprawują narody. Fala zła idzie przez kontynenty i pora najwyższa, by komunizm kulturowy, bo o nim tu mowa, napotkał właśnie w Polsce twardą zaporę.

[image]

   Cieszy w tym kontekście pierwsza odrzucona przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o tzw. uzgadnianiu płci, która prowadzi do straszliwych dewiacji społecznych i kulturowych. Dodam, że mój gospodarz, Andrzej Potycz, to postać wybitna i wielce zasłużona dla Legnicy, od lat zajmuje się Henrykiem Pobożnym, przecierając mu drogę ku ołtarzom.

[image]

   Dowiedziałem się, że otrzymał propozycję startu do Sejmu. Pomyślałem sobie, że gdyby tak godni i wyjątkowi Polacy znaleźli się w parlamentarnych ławach, a nie łajdacy, których dzisiaj jest tam wielu, żylibyśmy w innym kraju. Nadzieja w takich ludziach jak p. Andrzej Potycz. Nie wychwalam go tutaj dlatego, że mnie zaprosił do Legnicy, tylko dlatego, że wiem, jak bardzo to wartościowy człowiek. I czy zaprosiłby mnie, czy nie, i tak bym pokazywał go jako wspaniały przykład do naśladowania.

[image]

Fotki przygotował P. Obertaniec. Dziękuję pięknie.
■ Stanisław Srokowski – www.srokowski.art.pl, 01.10.2015 r.
Tekst ten został także umieszczony na: www.facebook.com/stanislaw.srokowski

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl