Zagrożenia współczesnego wychowania

[image]   Bp Marek Mendyk był gościem Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 w Legnicy. Tematem jego wystąpienia było „Wychowanie katolickie dzisiaj. Zagrożenia współczesnego wychowania”. Zdaniem biskupa, wzrasta zagrożenie uzależnieniami dzieci i młodzieży.
   Biskup pomocniczy odniósł się m. in. do zagrożeń, jakie płyną z mediów. Zwrócił też uwagę na wzrastające zagrożenie uzależnieniami dzieci i młodzieży, które w kontekście wychowania mają swoje szczególne uzasadnienie. Sporo miejsca poświęcił także analizie pojęcia „wychowanie”, które w różnych epokach i w różnych kontekstach historycznych zmieniało swoje znaczenie. Sam przyznał, że najbliższe są mu definicje opracowane przez Benedykta XVI oraz ks. prof. Józefa Majkę z wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego.
   - Ksiądz profesor Majka powiedział, że wychowanie w swej istocie nie jest niczym innym, jak kształtowaniem człowieka. I to nie w sensie rozwoju człowieka jako gatunku, lecz w znaczeniu doskonalenia każdego człowieka we wszystkich dziedzinach jego życia i działalności, czyli kształtowaniem osoby ludzkiej. Z kolei papież Benedykt XVI w liście o pilnej potrzebie wychowania kierowanej do diecezji rzymskiej, mówił: „Wszystkim nam leży na sercu dobro osób, które kochamy, w szczególności naszych dzieci i dorastającej młodzieży. Nie możemy zatem nie zatroszczyć się o wychowanie nowych pokoleń. O to, by potrafiły odnaleźć się w życiu i rozróżniać dobro i zło. O ich zdrowie nie tylko fizyczne, ale także moralne. Wychowanie jednak nigdy nie było rzeczą łatwą, a dziś, jak się wydaje, staje się rzeczą niezwykle trudną” – cytował papieża bp Mendyk.
   Zwrócił uwagę na termin „ponowoczesność”, który jest niemalże synonimem upadku autorytetu rodziców. Przypomniał, że w przyszłym roku Konferencja Episkopatu Polski będzie organizowała VI Tydzień Wychowania Katolickiego.
   - Jak przekonuje kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, ma to być wychowanie wg mentalności katolickiej. Wychowujące człowieka całościowo, integralnie w duchu tych wartości, przekazujące nie tylko wiedzę, ale także promujące określoną postawę – mówił bp Marek. Miejscem, gdzie powinno dokonywać się tego typu wychowanie są szkoły katolickie, których w Polsce przybywa. Obecnie jest ich u nas 608, w tym osiem na terenie diecezji legnickiej. - Jest dobry klimat dla powstawania szkół katolickich. Trzeba pamiętać, że wychowanie katolickie koncentruje się na osobie ludzkiej, promuje godność, poczucie własnej wartości, pełny rozwój każdej osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, przez Boga umiłowanej w sposób wyjątkowy - powiedział gość DLP ’90.
   Wykład bp. Marka miał w swojej treści jeszcze jeden ważny punkt. Dotyczył on ideologii gender. Jednak prelegent zrezygnował z jego szczegółowego omawiania, bo – jak zaznaczył – środowisko Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 zna doskonale jego zgubne skutki, orientuje się dobrze w temacie i nie ma potrzeby analizowania tego tematu.

■ Roman Tomczak – Gość Niedzielny, http://legnica.gosc.pl/doc/2884919.Zagrozenia-wspolczesnego-wychowania, 20.12.2015.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl