„Per aspera ad astra”, harcerzu

   W klasztorze franciszkanów przy ul. Rataja odbyło się kolejne, 288. spotkanie członków i sympatyków Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. Gościem spotkania był ks. dr Mariusz Majewski, duszpasterz harcerski.
   Kapłan wygłosił do obecnych prelekcję nt. wpływu duchowieństwa katolickiego na oblicze ruchu harcerskiego w Polsce. Wyjaśnił m.in. genezę harcerstwa oraz jego polskiej nazwy, która odróżnia ten ruch w Polsce od znanych na całym świecie skautów.
   – Skaut to zwiadowca, a harcerz to dawny harcownik, rycerz, który przed bitwą samodzielnie lub w kilku dokonywał rozpoznania lub pojedynkował się z przeciwnikiem. Łączy ich wspólna dewiza Roberta Baden-Powella, twórcy współczesnego skautingu: „Przez trudy do gwiazd”. Bo harcerstwo pomaga człowiekowi zdobywać niebo – mówił w Legnicy ks. dr Majewski.
   Prelekcję poprzedziła koncelebrowana Msza św., której przewodniczył gość Duszpasterstwa.

■ tom – „Gość Niedzielny”, nr 22 z 29 maja 2016

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl