Modlitwa za Henryka Pobożnego we wrocławskim soborze

   W sobotę 11 czerwca, we wrocławskim greckokatolickim soborze, odbyło się modlitewne spotkanie w związku z przypadającą w tym roku 775. rocznicą śmierci księcia legnickiego Henryka Pobożnego.
   Spotkanie mogło się odbyć dzięki inicjatywie mecenasa Andrzeja Potycza z Legnicy, przewodniczącego Kapituły Bractwa Henryka Pobożnego i Księżnej Anny oraz Władyki Włodzimierza Juszczaka. Na spotkanie również przybyli: biskup pomocniczy wrocławski Andrzej Siemieniewski, reprezentujący Arcybiskupa Wrocławskiego Józefa Kupnego, ks. prof. Stanisław Araszczuk, reprezentujący Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, członkowie Bractwa Henryka Pobożnego i Księżnej Anny, duchowieństwo rzymskokatolickie i greckokatolickie oraz wierni obydwu obrządków.
   Władyka Włodzimierz, razem z proboszczem parafii katedralnej ks. Andrzejem Michaliszynem oraz ks. kanclerzem Pawłem Dobrzańskim, odprawił Panachydę – nabożeństwo żałobne za śp. księcia Henryka Pobożnego oraz za jego żonę Księżną Annę. Ksiądz prof. Stanisław Araszczuk z Legnicy odmówił Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłego Księcia Legnickiego oraz jego Małżonki.
   W słowie przywitania Władyka Włodzimierz przypomniał, że obecna greckokatolicka katedra we Wrocławiu to kościół ufundowany w latach trzydziestych XIII w. przez parę książęcą – Henryka Pobożnego i jego żonę Annę. W tym również kościele, w krypcie, która znajduję się pod ołtarzem, zostały pochowane w 1241 r. doczesne szczątki Henryka Pobożnego, który zginął w bitwie pod Legnicą z hordą tatarską, która dotarła aż tutaj, zniszczywszy rok wcześniej Kijów. Doczesne szczątki Księcia Henryka Pobożnego spoczywały we wrocławskim kościele pw. św. Jakuba i św. Wincentego aż do czasu II wojny światowej, kiedy to zostały wywiezione do Berlina przez Niemców i dotychczas nie zostały odnalezione. Przez stulecia, każdego roku, w rocznicę śmierci Henryka Pobożnego, to jest 9 kwietnia, w kościele św. Wincentego była sprawowana uroczysta Eucharystia za spokój jego duszy. Władyka Włodzimierz wyraził chęć powrotu do tej modlitewnej tradycji, razem z duchowieństwem obrządku łacińskiego.
   W swoim słowie sylwetkę Księcia Henryka Pobożnego, który wsławił się nie tylko swoją odwagą i męstwem, ale również pobożnością, przypomniał biskup Andrzej Siemieniewski. Obecnie Diecezja Legnicka podjęła starania aby rozpocząć proces beatyfikacyjny, który pozwoliłby wynieść na ołtarze Księcia Henryka Pobożnego.
   Spotkanie we wrocławskim soborze zakończył krótki koncert muzyki kościelnej i cerkiewnej w wykonaniu legnickiej śpiewaczki Magdaleny Marchewki, przyjęty przez obecnych gorącymi brawami.

[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]

■Portal Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, 12.06.2016 (http://www.cerkiew.net.pl/Wiadomosci/wiadomoscjedna.php?polaczenie=wiad_1465758116&cerkiew=cerkiew).

Patrz też: „Radio Rodzina” (http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/14806/) i „Niedziela” (http://niedziela.pl/artykul/22813/O-Henryku-Poboznym-w-grekokatolickiej).

Ponadto artykuły o tym wydarzeniu czytaj na portalach: „Niezależna.pl” (http://niezalezna.pl/81819-grekokatolicy-pamietaja-o-henryku-poboznym) i „Gazeta Wyborcza. Wrocław” (http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,20228616,pachnidia-za-ksiecia-henryka-poboznego-powrot-do-tradycji.html#ixzz4BRUjhnRK)

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl