Słowo wstępne

   Z ogromną radością przyjmujemy książkę, która dokumentuje 25-letnią działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy. Jest wiele powodów, by dziękować Panu Bogu za podejmowane w ciągu tych lat inicjatywy, mające charakter nie tylko duszpasterski czy społeczny, ale także duchowy.
   Od samego początku aktywnym podmiotem Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 są osoby świeckie, które rozeznając potrzeby miejscowego środowiska, odważnie inspirują i prowokują nie tylko do poznawania Kościoła, jego misji we współczesnym świecie czy życiu Narodu, ale także do umiejętności odczytywania egzystencjalnych problemów w świetle Ewangelii.
   W tym kontekście książka ukazuje swój ważny walor ewangelizacyjny. Podejmując próbę interpretowania wydarzeń historycznych, religijnych i społecznych zgodnie z wiarą Kościoła, ukazuje wzajemne relacje pojedynczego człowieka i społeczeństwa w świetle Ewangelii – co znaczy, że w niej szukają one swojego potwierdzenia i z niej czerpią swoją wartość.
   Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 to Dzieło, które na stałe wpisało się w historię istniejącej od 1992 r. diecezji legnickiej. Łącząc ludzi ze sobą, daje jednocześnie szeroką przestrzeń formacyjną dla katolików świeckich. Jest to Dzieło wielu osób, które z poświęceniem i bardzo ofiarnie angażują się w jego rozwój. Myślimy tu przede wszystkim o osobie Pana Mecenasa Stanisława Andrzeja Potycza – od samego początku istnienia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 moderuje, inspiruje i motywuje katolików świeckich do włączania się w apostolską misję lokalnego Kościoła. Koniecznie należy też wspomnieć i podziękować legnickim Franciszkanom z Zakonu Braci Mniejszych, którzy zawsze bardzo szeroko otwierali drzwi swojego domu zakonnego przy ulicy Rataja w Legnicy.
   Bardzo się cieszymy, że ta jubileuszowa książka zadedykowana jest śp. Księdzu Infułatowi Profesorowi Władysławowi Bochnakowi, długoletniemu kapelanowi Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. Trzeba wiedzieć, że to Dzieło było szczególnie bliskie jego sercu.
   Wyrażamy przekonanie, że książka zatytułowana Głos, który nie umilkł… zostanie dobrze przyjęta przez Czytelników. Ufamy, że nie tylko pomoże znaleźć odpowiedź na wiele ważnych pytań, ale również pozwoli otworzyć szeroką przestrzeń zainteresowania na liczne problemy religijne, społeczno-kulturowe i patriotyczne.
   W imieniu tych wszystkich, którzy z życzliwością i otwartością byli przyjmowani na „czwartkowych spotkaniach” w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90

                                                                                                bp Marek Mendyk
                                                                                                biskup pomocniczy diecezji legnickiej

Legnica, 2 czerwca 2016 r., we wspomnienie Matki Bożej Łaskawej,
w XIX rocznicę Apostolskiej Wizyty św. Jana Pawła II w Legnicy
oraz koronacji ikony Matki Bożej Łaskawej z sanktuarium krzeszowskiego

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl