Genealogia wiary

   – Świętość korzenia nie pochodzi z niego samego, ale od Boga – tłumaczył w Legnicy bp Kiernikowski, gość spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, poświęconego relacjom między Żydami i chrześcijanami.
   Na tym korzeniu, czyli narodzie wybranym, musiała dokonać się najpierw "operacja uświęcenia", musiało dopełnić się wybranie ze względu na wszystkich. A dokonało się ono poprzez odrzucenie Tego, który przyszedł jako posłany Uświęciciel. Od chwili, kiedy Jezus został odtrącony przez swoich, możemy doświadczać i śmierci, i zmartwychwstania. Oto cały paradoks. Skrót do zrozumienia wszystkiego w naszych relacjach – wyjaśniał ordynariusz legnicki.

[image]
Biskup Zbigniew Kiernikowski już po raz czwarty był gościem spotkania legnickiego duszpasterstwa. Tym razem swoje wystąpienie poświęcił relacjom żydowsko-chrześcijańskim ( http://legnica.gosc.pl/doc/3455866.Genealogia-wiary ).

   Jego prelekcja w nawiązaniu do 11. rozdziału Listu do Rzymian nosiła tytuł "Korzeń i gałązki – judaizm a chrześcijaństwo". Jak sam przyznał, jest to dziedzina, która bardzo go interesuje, ale – jak dodał – jest to zagadnienie skomplikowane. – My nie znajdziemy rozwiązania, jeśli chodzi o relacje pomiędzy Żydami i chrześcijanami. Rozwiązanie będzie na końcu – zapewniał bp Zbigniew.
   Zdaniem hierarchy, niewłaściwe jest także mówienie o potrzebie nawrócenia Żydów w sensie zmiany Boga. – Żydzi nie potrzebują się nawracać w takim samym rozumieniu, jak potrzebują tego poganie. Znają Boga (mówię o wierzących). Potrzebują tego, by uznać, że w Jezusie spełniły się wszystkie obietnice. Dlatego gdy chodzi o Ewangelię, są nieprzyjaciółmi Boga, bo odrzucili krzyż, gdy jednak chodzi o wybranie, są oni – ze względu na przodków – przedmiotem Bożej miłości. Życie chrześcijan, kiedy jest przeniknięte duchem Ewangelii i ukazuje wypełnianie się obietnic Bożych, pobudza do wiary i współzawodnictwa także Żydów. Spełnia się to, o czym pisał św. Paweł – mówił bp Zbigniew Kiernikowski. Nawiązał do tego sformułowania Pawłowego, opowiadając o spotkaniach biskupów z rabinami, organizowanych przez wspólnoty neokatechumenalne w Domus Galilaeae nad Jeziorem Genezaret na Górze Błogosławieństw.
   – Te spotkania nie są dla dyskusji, lecz dla dawania świadectwa. Wielu wierzących Żydów buduje to, że są bogate w potomstwo chrześcijańskie rodziny oddane Ewangelii i świadczące o swojej wierze. Stanowi to okazję, by wzywać Żydów i chrześcijan do kontemplowania dzieła Bożego. Jest to doświadczenie, że Pan Bóg jest wierny i spełnia obietnice dane naszym ojcom. Ojcom wszystkich, którzy wierzą – przypomniał bp Kiernikowski.

■ Roman Tomczak – „Gość Niedzielny” nr 39 z 25.09.2016 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl