Apostołowie współczesności

Była to próba podsumowania i oceny minionego ćwierćwiecza z perspektywy osiągnięć wspólnot ludzi świeckich.

   W Bibliotece im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbyła się 27. Sesja Naukowa tej Biblioteki. Tym razem poświęcono ją przypadającemu w ubiegłym roku jubileuszowi 25-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. W programie konferencji znalazły się wykłady biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka, Stanisława Andrzeja Potycza, przewodniczącego kapituły DLP ’90, i ks. Bogusława Drożdża, duszpasterza DLP ’90 oraz dyrektora biblioteki seminaryjnej.
   Bp Marek Mendyk zwrócił uwagę, że 25 lat istnienia duszpasterstwa zbiega się z dwiema innymi rocznicami: 25. – erygowania diecezji legnickiej oraz 20. – wizyty Jana Pawła II w Legnicy. – W takim momencie uświadamiamy sobie, że nie chodzi tylko o upamiętnianie tamtych wydarzeń, ale także o rachunek sumienia wobec tego, co tu, na tej ziemi, powiedział Jan Paweł II, oraz wobec dziedzictwa, jakie niesie ze sobą erygowanie diecezji legnickiej – powiedział. – Wezwanie papieża do nawrócenia pastoralnego skierowane było bowiem nie tylko do duchownych, ale do wszystkich ochrzczonych. Będąc uczniami, powinniśmy być także misjonarzami. Bo apostołowie wywodzili się z takich samych rodzin jak nasze, z takimi samymi problemami i troskami. Nasze zadanie jest inne, ale tak jak oni mamy zdobyć świat dla serca Jezusa i dla Maryi – mówił. Biskup Marek podkreślił, że nasze apostolstwo powinno polegać na dawaniu świadectwa miłości. – Nie ci zmieniają świat, którzy stoją pod krzyżem, ale ci, którzy pozwalają się do niego przybić – przypomniał.

[image]Obaj prelegenci zwrócili uwagę na rolę apostołowania i dawania świadectwa miłości. Zdaniem bp. Marka przykładem takiego działania są spotkania DLP ’90.

   Swoje wystąpienia mieli także Stanisław Andrzej Potycz i ks. prof. Bogusław Drożdż. Pierwszy zaprezentował uczestnikom spotkania książkę „Głos, który nie umilkł…”, będącą podsumowaniem 25-letniej działalności DLP ’90. Publikacja zawiera m.in. genezę powstania duszpasterstwa, opisuje cele i metody jego działania, publikuje kilkadziesiąt barwnych fotografii, listy osób w różny sposób zaangażowanych w działalność duszpasterstwa oraz kopie dokumentów postulujących wszczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego (m.in. watykańskie nihil obstat). DLP ’90 jest bowiem od początku swojego istnienia inspiratorem wyniesienia na ołtarze piastowskiego księcia. Okładkę książki oraz ilustracje wewnątrz niej zaprojektował legniczanin Grzegorz Niemyjski, znany polski artysta plastyk. Publikacja jest dedykowana zmarłemu przed dwoma laty ks. Władysławowi Bochnakowi, pierwszemu kapelanowi DLP ’90. Słowo wstępne do książki napisał bp Marek Mendyk.

[image]Osoby, które sto lub więcej razy brały udział w spotkaniach Duszpasterstwie Ludzi Pracy '90, otrzymały najnowszą publikację w prezencie.

   Na wniosek ostatniego prelegenta, ks. Bogusława Drożdża, odśpiewano „Sto lat!” dla DLP ’90. Ks. prof. Drożdż zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, że we współczesnym, pełnym anonimowości świecie działania podejmowane we wspólnocie, jaką jest Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90, zasługują na szczególny szacunek i są godne naśladowania. – Kościół nawołuje, aby ludzie modlili się wspólnie. Bo Kościół jest przekonany, że tam, gdzie jest grupa, tam jest siła przemiany. I tę wartość trzeba stale uruchamiać, jest to bowiem bardzo potrzebne w odnowie życia religijnego i przyczynia się do nowej ewangelizacji. I to właśnie pokazuje Duszpasterstwo
   Ludzi Pracy ’90, które jest duszpasterstwem eklezjalnym, wspólnotą, która czuje Kościół, która oddycha Kościołem poprzez swoje spotkania! Oni apostołują, uczestnicząc w podstawowych celach Kościoła. 27. Sesję Naukową zwieńczyło rozdanie książki „Głos, który nie umilkł...” osobom, które co najmniej sto razy uczestniczyły w spotkaniach duszpasterstwa. Pozostali mogli publikację kupić. Wieczór zakończono rozmowami przy kawie i herbacie.

■ Roman Tomczak - Gość Niedzielny, nr 41/2016 z 9.10.2016 r.
Patrz też: http://legnica.gosc.pl/doc/3474440.Oddychac-Kosciolem

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl